Základy vhodného designu a vývoje webu přátelského k vyhledávačům

Vyhledávače nejsou dokonalé a mají určitá omezení při procházení webů a jejich správné interpretaci. Webová stránka se vyhledávači nemusí zobrazovat stejně, jako se zobrazuje nám. V této kapitole se zaměříme na konkrétní technické aspekty při vytváření (nebo modifikaci) stránek, aby byly strukturovány pro návštěvníky i pro vyhledávače pokud možno co nejpodobněji.

Indexovatelný obsah

Chcete-li dosáhnout co nejlepšího výkonu ve výsledcích vyhledávání, váš nejdůležitější obsah by měl být ve formátu HTML. Obrázky, soubory Flash, Java applets a další netextový obsah jsou často ignorovány nebo devalvovány vyhledávacími roboty i přes jejich značné pokroky v crawlování. Nejsnadnější způsob, jak zajistit aby slova a fráze, které zobrazujete návštěvníkům, byly viditelné i pro vyhledávače, je jejich umístění v HTML textu.

Potřebujete-li využívat pokročilejší způsoby formátování a vizuálního zobrazování (např. infografiky, video, podcasty), využijte tyto metody:

  • Vyplňte atribut ALT pro obrázky. Vyplněním atributu ALT pro obrázky ve formátu gif, jpg nebo png v HTML poskytnete vyhledávačům textový popis vizuálního obsahu.
  • Dodatečné vyhledávací pole s navigací a důležitými odkazy.
  • K různým pluginům (např. Java) doplňte na stránku popisný text.
  • Pro video a audio obsah poskytněte přepis na stránce, chcete-li aby klíčová slova a fráze byly vyhledávači indexovány.

Podívejte se, jak váš web vidí vyhledávače

Mnoho webových stránek má značný problém s indexovatelným obsahem, na místě je tedy zkontrolovat si web užitečnými nástroji.

Správná struktura odkazů pomůže crawlerům lépe procházet web

Každý web by měl mít správnou strukturu odkazů, díky čemuž crawleři dokáží procházet váš web do hloubky a odesílat tak všechny vaše stránky k indexování.

Ve výše uvedeném příkladu se crawler Googlu dostal na stránku A a vidí odkazy na stránky B a E. Nicméně i když C a D mohou být důležitými stránkami na webu, crawler nemá žádný způsob, jak se k nim dostat (vůbec se nedozví, že stránky existují). Je to tím, že žádné přímé odkazy na stránky C a D neodkazují. Vynikající obsah, dobré cílení na klíčová slova a další marketing nebudou mít žádný vliv, pokud se crawler na stránku nemůže dostat.

Anatomie odkazu

Odkaz (v html značka <a></a>) může obsahovat obrázky, text a jiné objekty, z nichž každá poskytuje určitou oblast pro kliknutí (clickable area), na kterou uživatelé mohou kliknout, aby se přesunuli na další stránku. Tyto odkazy jsou základní navigační prvky na internetu – známé jako hypertextové odkazy.

Vysvětlení odkazu

„<a“ – označuje začátek odkazu

„href=“ – tato značka ukáže prohlížeči (a vyhledávači), kam odkaz směřuje

„http://worp.eu“ – odkazovaná adresa

„Magazín Worp.eu“ – tato část odkazu se nazývá „anchor text“, popisuje stránku, na kterou se odkazuje

„</a>“ – značka, která uzavírá odkaz, tím se zamezí propojení s dalšími značkami (tagy) a zabrání tomu, aby odkaz obsahoval další prvky na stránce

Jedná se o nejzákladnější formát odkazu a pro vyhledávače je zcela srozumitelný. Díky odkazům může crawler procházet webové stránky a následně je odesílat vyhledávačům k indexování.

Několik základních důvodů, proč vaše stránky nejsou indexovány

Požadované vyplnění formuláře

Pokud požadujete, aby uživatelé před vstupem na určité stránky vyplnili online formulář, pravděpodobně tím zablokujete vyhledávací roboty, které nejsou schopné požadovaný formulář vyplnit. Formuláře mohou obsahovat přihlašování chráněné heslem nebo vyplnění věku apod. Vyhledávací roboti se obvykle nepokouší formuláře odesílat, takže veškerý obsah nebo odkazy, které jsou přístupné prostřednictvím formuláře, jsou pro vyhledávače neviditelné.

Odkazy v JavaScriptu, jež nelze analyzovat

Používáte-li pro odkazy JavaScript, může se stát, že vyhledávače je nebudou procházet a nebo pro ně budou mít velmi malou hodnotu. Chcete-li mít jistotu, že vyhledávače budou váš obsah správně indexovat, využívejte spíše klasické HTML odkazy.

Odkazy směřující na stránky jsou zablokované v meta tagu Robots nebo v souboru robots.txt

Meta tag Robots a soubor robots.txt umožňuje webmasterovi omezit přístup crawlera na stránku. Mnoho tvůrců webů používá toto blokování před ostrým spuštěním webu, při nějakém testování nebo pro zakázání přístupu určitým robotům. Nedopatřením však mohou zakázat i roboty vyhledávačů a ty je pak přestanou procházet.

Rámy a prvky iframe

Technicky vzato, odkazy v rámech jsou pro vyhledávače dostupné, ale představují strukturální problémy z hlediska organizace a následování. Pokud nejste pokročilý uživatel s dobrými technickými znalostmi, jak vyhledávače indexují a sledují odkazy v rámech, raději je vůbec nevyužívejte.

Roboti nepoužívají vyhledávací formuláře

Přestože je to stejné jako u formulářů zmíněných výše, ještě jednou na to upozorníme, jelikož někteří správci webů věří, že pokud umístí na web vyhledávací pole, pak vyhledávače najdou vše co návštěvníci. Bohužel roboti formuláře nevyplňují a ponechávají tak miliony stránek nepřístupných a odsouzených k anonymitě, dokud na ně nebude vytvořen přímý odkaz.

Odkazy ve formátu Flash, Java a dalších pluginech

Odkazy vložené v různých pluginech mohou mít perfektní efekty, vyhledávače se do nich nejsou schopné dostat a přečíst si cílovou adresu.

Odkazy na stránkách s mnoha stovkami nebo tisíci odkazy

Vyhledávače nebudou procházet všechny odkazy na stránce, aby se omezilo spamování a zachování hodnocení (není tedy nutné registrovat svůj web do nevýznamných online katalogů, jelikož to bude mít nulový efekt). Chcete-li svůj web podpořit příchozími odkazy, snažte se aby odkazy byly vložené ve smysluplném textu a ne na stránce se stovkami dalších odkazů.

Atribut Rel=“nofollow“

Odkazy mohou mít spoustu atributů. Vyhledávače ale většinu ignorují, s výjimkou atributu rel=“nofollow“.

[ <a href=““ rel=“nofollow“> </a> ]

Přidáním tohoto atributu do tagu <a> informujete vyhledávač, že má tento odkaz ignorovat.

Značka nofollow se objevila jako metoda, která pomohla zastavit automatické komentáře na blogu, spam v knize návštěv a nevyžádané poště, ale časem se proměnila na způsob, aby vyhledávače nedávaly odkazu prioritu – tzn. odkazy buď nejsou procházeny vůbec nebo jim vyhledávače nepřikládají takovou hodnotu jako klasickým odkazům.

Jsou nofollow odkazy špatné?

Přestože odkazy s nofollow jsou pro vyhledávače téměř neviditelné, mohou přes ně chodit návštěvníci. Vždy tedy záleží, na jakém webu se odkaz nachází. Každý návštěvník se přece počítá.

Cílení a používání klíčových slov

Klíčová slova jsou pro vyhledávací proces zásadním faktorem. Jsou to základní stavební bloky jazyka a hledání. Ve skutečnosti je veškerá vyhledávání informací (včetně vyhledávačů) založena na klíčových slovech. Když vyhledávače prochází a indexují obsah stránek na webu, shromažďují tyto stránky v indexech založených na klíčových slovech, než aby všechny stránky ukládaly do jedné obrovské databáze. Miliony a miliony menších databází, z nichž každá je zaměřená na jedno slovo nebo frázi, umožňují vyhledávačům získat potřebná data během zlomku sekundy.

Je tedy zřejmé, když chcete, aby se vaše stránka umístila  mezi výsledky při hledání slova „DOG„, je nutné si být jisti, že slovo „DOG“ je součástí obsahu, který lez prohledávat v dokumentu.

Dominance klíčových slov

Klíčová slova jsou hlavním způsobem, jakým sdělujeme náš záměr vyhledávání a komunikujeme s vyhledávači. Když zadáváme slova k vyhledávání, vyhledávač zvolí stránky, které je potřeba načíst na základě zadaných slov. Pořadí slov, pravopis, interpunkce a velká písmena poskytují další informace, které vyhledávací enginy používají k vyhledání správných stránek a jejich zařazení.

Vyhledávače měří, jak jsou na stránkách použitá klíčová slova, která pomáhají určit relevanci každé stránky k vyhledávacímu dotazu. Jedním z nejlepších způsobů, jak optimalizovat hodnocení stránky, je použití klíčových slov v nadpisech, textu a metadatech.

Obecně řečeno lze také říci, že čím víc specifická jsou vaše klíčová slova, tím konkrétnější bude zaměření výsledků vyhledávání a zvyšujete své šance na dosažení vyššího hodnocení.

Na obrázku se můžete podívat, že když se zaměříte na klíčové slovo „BOOKS„, ocitnete se ve velmi konkurenční oblasti. Nicméně pokud se zaměříte na konkrétní název knihy „Tale of Two Cities„, vaše konkurence bude menší a tím pádem máte větší šanci zabodovat ve výsledcích vyhledávání.

Zneužívání klíčových slov

Od počátku online vyhledávání lidé zneužívají klíčová slova k nesprávnému ovlivňování vyhledávacích enginů. Můžeme se sem zahrnout tzv. keyword stuffing přemíru klíčových slov v textu, URL adrese, meta značkách a odkazech. Tato taktika však má většinou opačný efekt a nadělá více škody než užitku.

V počátcích vyhledávače spoléhaly na používání klíčových slov jako na primární ukazatel relevantnosti bez ohledu na to, jak bylo klíčová slova ve skutečnosti používána. Dnes již vyhledávače pracují na jiném principu a klíčová slova jsou jen částečným ukazatelem v hodnocení relevantnosti stránky.

Nejlepším způsobem je používání klíčových slov přirozeně a strategicky, i když vás to může mnohdy lákat psát je téměř všude. Je také dobré zaměřovat se na klíčová slova, která uživatelé opravdu hledají. Díky mnohým online nástrojům si uděláte vhodný průzkum klíčových slov pro váš web a z něho můžete následně vycházet při tvorbě obsahu.

On-Page optimalizace

Využívání klíčových slov a cílení jsou stále součástí vyhledávacích algoritmů a můžeme použít některé efektivní techniky ke správné optimalizaci klíčových slov na stránce.

Používejte klíčová slova:

  • Tag Title – pokuste se zachovat klíčovou frázi co nejvíce na začátku názvu.
  • Kdysi v horní části stránky.
  • 2x nebo 3x včetně variací v těle stránky. Můžete i víckrát, pokud stránka obsahuje velké množství textu. Příliš mnoho frází bude mít velmi malý nebo žádný vliv.
  • Alespoň jednou v alt atributu obrázku na stránce. Pomáhá to nejen při vyhledávání na webu ale i při vyhledávání obrázků, které mohou příležitostně přinést cennou návštěvnost.
  • Jednou do adresy URL.
  • Jednou do meta tagu description. Tento tag se nevyužívá k hodnocení stránky vyhledávači, ale spíše pomáhá přilákat kliknutí ve výsledcích vyhledávání.

Obecně byste neměli používat klíčová slova v popisku odkazu, který směřuje na jinou stránku na vašem webu; toto je známé jako kanibalizace klíčových slov.

Tag <Title>

Titulek stránky má být přesným a stručným popisem obsahu stránky. Je rozhodujícím prvkem jak pro uživatele tak i pro optimalizaci pro vyhledávače.

Titulek je důležitou součástí optimalizace pro vyhledávače a proto existují osvědčené postupy pro vytváření titulků. Níže uvedené kroky vám pomohou při optimalizaci titulků pro větší efektivnost a použitelnost.

Pamatujte na délku

Vyhledávače ve výsledcích vyhledávání zobrazují pouze prvních 65-75 znaků tagu <title>. Toto omezení platí také ve většině sociálních sítí, takže je moudré se ho držet.

Umístění klíčových slov na začátku tagu

Klíčová slova umístěná na začátku tagu <title> jsou užitečnější pro hodnocení důležitosti a mají vliv na kliknutí uživatelů ve výsledcích vyhledávání.

Zahrňte svůj brand

K ukončení každého titulku používejte svůj brand (zbude-li pro něj místo), protože vám pomůže získat větší povědomí o vaší značce. Někdy je však logické použít název vaší značky na začátku tagu <title>, například domovská stránka – jelikož slova na začátku tagu mají větší váhu, nezapomeňte, o co se snažíte.

Zvažte čitelnost a emocionální dopad

Tag <title> by měl být popisný a čitelný. Titulek je první interakcí nového návštěvníka s vaší značkou a měla by přinést pozitivní dojem. Vytvoření přesvědčivého titulku vám pomůže získat pozornost na stránce s výsledky vyhledávání a přiláká další návštěvníky na vaše stránky. To podtrhuje, že SEO je nejen o optimalizaci a strategickém využití klíčových slov, ale o celkové zkušenosti uživatelů.