Jak použitelnost, uživatelská interakce (UX) a obsah ovlivňují hodnocení vyhledávačů

Vyhledávače neustále usilují o zlepšení svého výkonu k poskytování co nejrelevantnějších výsledků. Zatímco „nejlepší“ je subjektivní, vyhledávače mají velmi dobrou představu, jaký druh webových stránek dostatečně uspokojí požadavky uživatele.

Obecně platí, že tyto stránky mají několik společných znaků:

 • Snadné k prohlížení, navigace a pochopení uživatelem
 • Poskytují informace, které jsou relevantní k dotazu
 • Profesionálně navržené a přístupné moderním prohlížečům
 • Poskytují vysoce kvalitní, legitimní a věrohodný obsah

Navzdory úžasnému technickému pokroku vyhledávače nedokáží pochopit text, prohlížet obrázky nebo sledovat video stejně jako člověk. Za účelem porozumění obsahu se spoléhají na meta informace (ne nutně meta tagy) o tom, jak lidé pracují s webovými stránkami, což jim dává přehled o kvalitě samotných stránek.

Dopad použitelnosti a uživatelské interakce (UX)

Na hodnocení vyhledávačů

Existuje omezený počet proměnných, které vyhledávače mohou vzít přímo v úvahu, včetně klíčových slov, odkazů a struktury stránek. Nicméně propojením vzorců, metrik zaujetí uživatelů a strojového učení vytvářejí vyhledávače značné množství povědomí ohledně daného webu. Použitelnost a uživatelská interakce mají vliv na úspěch v hodnocení vyhledávačů. Poskytují nepřímý, ale měřitelný přínos pro vnější popularitu webových stránek, který mohou vyhledávače interpretovat jako signál vyšší kvality.

Vytvoření uživatelsky přívětivého webu pomáhá zajistit, aby návštěvníci vnímali váš web pozitivně, podporovali sdílení, záložkování (bookmarking), znovu se vraceli a vytvářeli zpětné odkazy – všechny tyto signály přispívají k vysokému hodnocení.

Signály kvalitního obsahu

Metrika zapojení

Když vyhledávač vypíše stránku s výsledky vyhledávání, může měřit úspěch hodnocení tím, že zjistí, jak se o tyto výsledky zajímáte. Pokud klepnete na první odkaz a okamžitě stisknete tlačítko zpět, abyste následně zkusili druhý odkaz, může z toho vyhledávač vyvodit, že jste s prvním výsledkem nebyli spokojeni. Vyhledávače hodnotí úspěšné kliknutí – kde uživatel klikne na výsledek, aniž by se ihned vrátil na stránku vyhledávání a zkusil další odkaz. Vezmeme-li v úvahu, že každý den probíhají miliony dotazů ve vyhledávání, mají vyhledávače k dispozici vynikají soubor dat, aby mohly posoudit kvalitu jednotlivých výsledků.

Strojové učení

V roce 2011 představila společnost Google aktualizaci Panda pro svůj algoritmus hodnocení, což významně změnilo způsob hodnocení kvality webových stránek. Google začal pomocí lidských hodnotitelů ručně vyhodnocovat tisíce webů a vyhledávat obsah nízké kvality. Google pak nasadil strojové učení, aby napodoboval lidské hodnotitele. Jakmile jeho počítače mohly přesně předpovídat, co lidé posuzují jako stránky nízké kvality, nasadil algoritmus na miliony webových stránek, které se nacházejí na internetu. Konečným výsledkem byl seismický posun, který přeskupil více než 20% všech výsledků vyhledávání na Google.

Spojení vzorců

V začátcích vyhledávače využívaly struktury odkazů propojujících weby jako zástupce pro určování popularity; stránky s vyšší kvalitou a informacemi získaly více odkazů než jejich méně užiteční/kvalitní vrstevníci. Dnešní algoritmy pro analýzu odkazů jsou už více rozvinuté, ale v zásadě stále platí.

Celá pozornost a vzrušení kolem obsahu nabízeného novým webem se promítá do sbírky odkazů, které lze analyzovat strojově (algoritmicky hodnotit). Načasování, zdroj, text odkazů a počet odkazů na nový web jsou zahrnuty do jeho potenciálního výkonu (pořadí) pro relevantní dotazy ve vyhledávačích.

Představte si, že přijdete na web, který nebude obsahovat vámi hledané informace, odejdete a budete hledat na dalším webu.

Vytváření obsahu

Pro úspěch ve vyhledávání

Psát kvalitní obsah je často opakované doporučení ve světě SEO. Navzdory svému statusu klišé se jedná o dobrou radu. Příjemný a užitečný obsah je rozhodující pro optimalizaci pro vyhledávače. Každé vyhledávání prováděné ve vyhledávačích přichází s úmyslem najít, naučit, vyřešit, koupit, opravit, léčit nebo pochopit. Vyhledávače umísťují do svých výsledků webové stránky, aby co nejlépe uspokojily tento záměr. Vytváření kvalitního obsahu, který řeší problémy uživatele, zvyšuje vaši šanci získat nejvyšší hodnocení.

 • Transakční vyhledávání
  Hledání místní firmy/obchodu, online nakupování
 • Navigační vyhledávání
  Návštěva v předem určeném cíli nebo získání konkrétní adresy URL. Navigační vyhledávání jsou prováděna s úmyslem surfovat přímo na konkrétní webové stránce. V některých případech uživatel nemusí znát přesnou adresu URL a vyhledávač slouží jako vstupní stránka.
 • Informační vyhledávání
  Vyhledávání neobchodních informací a získávání rychlých odpovědí.
  Informační vyhledávání zahrnují obrovskou škálu dotazů od zjištění místního počasí až po získání map. Všeobecně můžeme říci, že informační vyhledávání je nekomerčně a neobchodně zaměřené; samotná informace je cílem a není zapotřebí žádné interakce nad rámec kliknutí a čtení

Plnění těchto doporučení je na vás. Kreativita, vysoce kvalitní psaní, používání příkladů a začlenění obrázků a multimédií – to vše může pomoci při vytváření obsahu, který dokonale odpovídá cílům, které uživatel hledá. Vaše odměna je spokojený uživatel, který své pozitivní zkušenosti s vaším webem projeví opakovanou návštěvou nebo sdílením mezi přáteli.