Rostoucí popularita webu a zpětné odkazy

Pro vyhledávače, které procházejí miliony webových stránek, jsou odkazy hlavními ukazateli. Pomocí sofistikované analýzy zpětných odkazů, mohou vyhledávače zjistit, jak jsou weby mezi sebou vzájemně propojeny a jakým způsobem na sebe odkazují.

Od konce 90. let vyhledávače považují odkazy jako hlasy popularity a významu v demokratickém průzkumu veřejného mínění na internetu. Vyhledávače pro své zdokonalení využívají data z odkazů a používají složité algoritmy k provádění hodnocení webových stránek.

Odkazy nejsou jedinou metodou k úspěšnosti v SEO, ale mají velký vliv na celkové hodnocení. Prostřednictvím odkazů mohou vyhledávače nejen analyzovat popularitu webové stránky, založenou na počtu odkazů, ale také používají další metriky jako je důvěryhodnost, spam a autorita. Důvěryhodné weby mají tendenci odkazovat na jiné důvěryhodné weby, zatímco spamové weby získají velmi málo odkazů z důvěryhodných zdrojů.

Hodnocení odkazů

Používané vyhledávači

Jak vyhledávače přiřazují hodnotu odkazům? Abychom získali správnou odpověď, musíme nejprve prozkoumat jednotlivé prvky odkazů a podívat se na to, jak vyhledávače tyto prvky posuzují. Je však známo, že vyhledávače konkrétní informace o svých hodnotících metrikách veřejně nesdělují, ale analýzou patentových žádostí, dlouholetými zkušenostmi a praktickými testy můžeme vyvodit signály, které mají vliv na hodnocení zpětných odkazů. Níže je seznam faktorů hodných k uvážení. Tyto signály a mnohé další jsou považovány za SEO faktory pro měření hodnoty odkazu a síly odkazového profilu webových stránek.

Globální popularita

Čím více oblíbená a důležitá je určitá webová stránka, tím více odkazů na ni vede. Stránky, jako je Wikipedia, mají tisíce zpětných odkazů z různorodých webů, což znamená, že daná stránka je oblíbená a důležitá. Chcete-li získat důvěru a autoritu u vyhledávačů, budete potřebovat pomoc ostatních partnerů, kteří na vás budou odkazovat. Čím více populární, tím lépe.

Tématická / místní popularita

Koncept tématické/místní popularity naznačuje, že odkazy stránek v komunitě specifické pro dané téma mají vetší vliv než odkazy na obecné nebo mimo tématické weby. Například pokud na vašich webových stránkách prodáváte psí boudy, odkaz od Společnosti chovatelů psů má vyšší vliv než odkaz z webu o kolečkových bruslích.

Text odkazů (anchor text)

Jedním z nejsilnějších signálů, které vyhledávače používají k hodnocení, je text odkazu. Pokud desítky odkazů odkazují na stránku se správnými klíčovými slovy, má tato stránka velmi vysokou pravděpodobnost, že bude dobře hodnocena pro cílovou frázi v tomto anchor textu.

TrustRank (důvěryhodnost)

Není žádné tajemství, že internet obsahuje obrovské množství spamu. Někteří odborníci odhadují, že až 60% webových stránek je spam. Aby bylo možné vyloučit tento nepodstatný obsah, vyhledávače používají systémy pro měření důvěryhodnosti webové stránky, z nichž mnohé jsou založeny na grafu odkazového profilu. Získání odkazů z vysoce důvěryhodných domén může mít za následek významné zvýšení skóre v této metrice. Univerzity, vládní webové stránky a neziskové organizace představují příklady domén důvěryhodnosti.

Výměna odkazů

Spamové odkazy často směřují oběma směry. Webové stránky, které odkazují na spam, jsou pravděpodobně samy o sobě spamem a často mají spoustu dalších spamových webů, které na ně odkazují. Při zkoumání těchto odkazů v celkovém souhrnu mohou vyhledávače pochopit propojení těchto webů. Proto je tedy rozumné si důkladně vybírat weby, na které odkazujete a ze kterých se snažíte získat odkaz.

FreshRank

Odkazové signály mají tendenci průběžně klesat. Webovým stránkám, které byly kdysi oblíbené, často klesá hodnocení, jelikož se jim nedaří získat nové odkazy. Je tedy důležité a žádoucí, abyste zpětné odkazy získávali průběžně. Vyhledávače používají tzv. FreshRank jako signál čerstvosti odkazů, aby vyhodnotily současnou popularitu a relevanci.

Sociální sdílení

V posledních několika letech došlo k masivnímu nárůstu obsahu sdíleného prostřednictvím sociálních služeb, jako jsou Facebook, Twitter a Google+. Ačkoli vyhledávače zacházejí se sociálně sdílenými odkazy odlišně než s jinými typy odkazů, všímají si jich. Diskutuje se však o tom, jak přesně vyhledávače do svých algoritmů tyto sociální signály zahrnují. Stále však nesmíme zapomínat, že sociální kanály mají pro hodnocení webových stránek nezanedbatelný význam.

Síla sociálního sdílení

Jak Google+, Twitter , Facebook a další mění hru

V letech 2011-2012 došlo k obrovskému nárůstu společenského sdílení a jeho vlivu na vyhledávání. Společnost Google začala do svých výsledků vyhledávání začleňovat obrovské množství sociálních signálů. To zahrnuje poskytování personalizovaných výsledků vyhledávání uživatelům přihlášeným ke svým účtům, kteří vkládali obsah do kruhů a stránek na sociálních sítích. Tyto výsledky se nemusí vždy vyskytovat v první desítce, ale díky tomuto společenskému vlivu jsou nepochybně podporovány.

Jsou odkazy na sociálních sítích stejné jako klasické odkazy?

Jedním slovem: ne. Ačkoli existují důkazy o tom, že sociální sdílení, jako jsou tweety, like nebo +1, mají vliv na hodnocení, klasické odkazy jsou považovány za daleko lepší a trvalejší způsob, jak propagovat obsah webu, než jakákoli jiná metoda.

Základy linkbuildingu

Linkbuilding je umění. Je to téměř vždy nejnáročnější část práce v celém SEO, ale také nejdůležitější. Linkbuilding vyžaduje kreativitu, popohánění a rozpočet. Žádné kampaně týkající se budování zpětných odkazů nejsou stejné a způsob, jakým vyberete vytváření odkazů závisí na typu vaší webové stránky a stejně tak na vaší osobnosti. Níže jsou uvedeny tři základní typy získání akvizice.

Přirozené redakční odkazy

Odkazy, které jsou přirozeně vytvářeny autory webů, kteří chtějí odkázat na váš obsah či společnost. Tyto odkazy nevyžadují žádnou akci z vaší strany, kromě vytvoření kvalitního obsahu a vytváření povědomí o něm.

Manuální linkbuilding

V SEO můžete tyto odkazy vytvářet např. obesíláním bloggerů s žádostí o umístění odkazu, přidáváním stránek do tematických adresářů a katalogů nebo zaplacením umístění odkazu jakéhokoli druhu. V SEO často musíte vytvářet hodnotnou nabídku tím, že vysvětlujete, proč by lidé měli použít odkaz na váš web (doplňující informace k jejich obsahu, přehledně zpracovaný poučný obsah apod.).

Sami si vytváříte zpětné odkazy

Tisíce webových stránek nabízejí všem návštěvníkům příležitost vytvářet odkazy prostřednictvím návštěvních knih, podpisů na fórech, v komentářích blogů nebo uživatelských profilů. Tyto odkazy nabízejí nejnižší hodnotu, ale v souhrnu mohou mít příznivý efekt na některé stránky. Obecně platí, že vyhledávače znehodnocují většinu těchto typů odkazů a je známo, že penalizují weby, které agresivně tyto odkazy využívají. Dnes jsou tyto typy odkazů často považovány za spamové a měly by být prováděny s opatrností.

Začínáme linkbuildingovou kampaň

Stejně jako v každé jiné marketingové aktivitě, je i v linkbuildingové kampani prvním krokem vytvoření cílů a strategií. Bohužel, linkbuilding je jednou z nejobtížněji měřitelných činností. I když vyhledávače interně precizně hodnotí každý odkaz, matematickými metrikami, je pro nás z venčí nemožné získat přístup k těmto informacím.

SEO se spoléhá na řadu signálů, které pomáhají při sestavování stupnice hodnoty odkazů. Spolu s údaji z odkazových signálů uvedených výše zahrnují tyto metriky následující:

Hodnocení pro relevantní vyhledávací dotazy

Jedním z nejlepších způsobů, jak zjistit, jak vysoce vyhledávač hodnotí danou stránku, je hledat některá klíčová slova a fráze, na která se dané stránky zaměřují (například klíčová slova v <TITLE>nebo H1). Pokud se např. snažíte umístit pro frázi psí chovatelská stanice, získávání odkazů z podobných stránek by vám mohlo významně pomoci.

MozRank

MozRank ukazuje, jak populární je daná webová stránka na celém webu. Stránky s vysokým skóre MozRank mají lepší hodnocení. Čím více odkazů na danou stránku směřuje, tím více stoupá její popularita. Odkazy z důležitých stránek (např. vládní weby, ze zdravotnictví…) zvyšují popularitu stránky a následně její MozRank, více než odkazy z nepopulárních / spamových webů.

MozRank stránky lze zlepšit tím, že získáte spoustu odkazů z průměrně hodnocených stránek nebo několik odkazů z velmi populárnách stránek.

Domain Authority – DA (autorita domény)

DA se počítá analýzou grafu domény v internetu a porovnáním dané domény s vysokým počtem dotazů v Google.

Konkurenční zpětné odkazy

Zkoumáním zpětných odkazů (příchozích odkazů) webových stránek, které se umísťují pro vaši klíčovou frázi, získáte cenné znalosti o zpětných odkazech, které jim pomohly dosáhnout na toto pořadí. Pomocí nástroje, jako je například Open Site Explorer, můžete vyhledat tyto odkazy a zaměřit se na získání odkazu z těchto domén při vlastní linkbuildingové kampani.

Počet odkazů na stránce

Podle původního vzorce pro výpočet PageRank, je hodnota odkazu rozdělena mezi další odkazy na stránce. Z toho plyne, že čím větší je počet odkazů na dané stránce, tím menší hodnocení tato stránka předá dál. Např. 4 externí odkazy na stránce předají méně hodnocení cílovým stránkám, než kdyby se zde nacházel pouze jeden odkaz, který předá celkovou hodnotu.

Pokud si necháte zpracovat PR článek, je lepší menší počet odkazů, cílová stránka pak dostane více hodnocení.

Potenciální získávání návštěvnosti

Linkbuilding by nikdy neměl být pouze o vyhledávačích. Odkazy, které posílají vysokou míru přímého prokliku, mají nejen tendenci poskytovat lepší hodnocení pro vyhledávače, ale hlavně posílají cílené a cenné návštěvníky na váš web (základní cíl veškerého internetového marketingu).

Dobrý odkaz je tedy ten, který posílá cílenou návštěvnost na vaše stránky!

Je potřeba čas, praxe a zkušenosti ke správnému nastavení a vyhodnocení vašich linkbuildingových aktivit. Nicméně pomocí analýzy webových stránek byste měli být schopni určit, zda je vaše kampaň úspěšná.

Úspěch přichází tehdy, když vidíte nárůst návštěvnosti ve vyhledávací síti, vyšší hodnocení, častější procházení vyhledávacím robotem a nárůstem návštěvnosti z vybudovaných odkazů. Pokud pomocí těchto metrik nevyhodnotíte vaši kampaň jako úspěšnou, je možné, že budete muset buď hledat lepší odkazy nebo zlepšit on-page optimalizaci.

Několik linkbuildingových strategií na závěr

Získejte odkazy od svých zákazníků

Máte-li partnery, se kterými pravidelně spolupracujete, nebo zákazníky kteří mají rádi vaši značku, požádejte je o odkaz.

Pište firemní blog; vytvořte cenný zdroj zábavy a informací

Tato strategie týkající se vytváření obsahu pro získávání zpětných odkazů je velmi populární a doporučovaná i samotnými inženýry z Google. Blogy mají jedinečnou schopnost přispívat čerstvým materiálem, který se následně může šířit celým webem a můžete tak získávat odkazy z jiných blogů a webů.

Vytvářejte obsah, který má potenciál k virálnímu sdílení a přirozenému odkazování

Ve světě se často tato technika nazývá linkbait. Každý článek by měl obsahovat aspekty užitečnosti, šíření informací nebo humoru k vytvoření virálního efektu. Uživatelé, kteří to vidí, chtějí sdílet s přáteli a blogeři to udělají prostřednictvím odkazů. Tyto signály pak jsou neocenitelné při budování důvěry, autority a potenciálního hodnocení.

Dostaňte se do médií

Získání pozornosti tisku, blogerů a zpravodajských médií je efektivním způsobem jak získat zpětné odkazy. Někdy to může být jednoduché, například když rozdáváte něco zdarma, přijdete s novým skvělým produktem nebo uděláte něco kontroverzního.