Zajištění finančně stabilní budoucnosti: Jak jsou na tom ženy v porovnání s muži?

Pokud jde o finance, jsou ženy oproti mužům často znevýhodněny – ať už se jedná o výši platu nebo míru spoření. Čím to je a jak mohou ženy tyto nespravedlivé rozdíly dorovnat?

Ačkoliv se současná společnosti tváří jako rovnostářská, finančně na tom ženy v porovnání s mužským protějškem nejsou stejně! O nerovnosti mimo jiné svědčí číselná data:

  • ženy v Evropě i Spojených státech amerických vydělávají v průměru téměř o 15 % méně než jejich mužské protějšky,
  • ženy v Česku mají hrubou hodinovou mzdu až o pětinu nižší než průměrný muž – Čech.

Navíc, ženy nejenže vydělávají méně než muži, ale také méně šetří, nicméně žijí déle, a tudíž mají více dlouhodobých a celkových výdajů na zdravotní péči.

Ačkoliv menší příjmy s sebou mohou přinášet značné finanční důsledky, jako je zvýšené zadlužení nebo minimální důchodové úspory, existuje mnoho strategií, které mohou ženy implementovat do svého každodenního života s cílem zlepšit finanční blahobyt a v konečném důsledku zajistit finančně stabilní budoucnost.

Nepodceňujte finanční gramotnost

Než se ponoříte do strategií pro vybudování pevného finančního základu, vzdělávejte se v oblasti správy peněz a investování. Podle nedávno provedeného průzkumu si jsou ženy v průměru méně jisté při rozhodování o investicích a vykazují nižší úroveň finanční gramotnosti ve srovnání s muži. Pouze 32 % žen s bakalářským titulem je spokojených se správou vlastních investic.

Čtěte odborné články a knihy, kontaktujte svou finanční instituci ohledně možností finančních investic nebo jiného odborníka z oblasti správy financí.

Stanovte si finanční cíle

Stanovte si konkrétní cíle pro každou oblast našich financí a soustavně na nich pracujte. Stanovení cílů vám také poskytne výchozí bod, od kterého se můžete odrazit a promyslet nezbytné kroky k jejich uskutečnění.

Je nezbytné mít krátkodobé i dlouhodobé cíle, které jsou realistické. Krátkodobých cílů lze dosáhnout do jednoho roku – patří sem například ušetření dostatek financí na letní dovolenou nebo vybavení kuchyně.

Dlouhodobé cíle, jako je důchodové spoření nebo budování univerzitního fondu pro vaše dítě, vyžadují více úsilí a jejich dosažení může trvat několik let.

Mějte na paměti, že cíle se v průběhu času mění. Nezapomeňte se tedy pravidelně k vašemu seznamu finančních cílů vrátit situace – a to alespoň jednou za čtvrtletí, a podle potřeby provést úpravy podle vaší aktuální finanční situace.

Vytvořte si rozpočet

Vytvořte si jasně daný rozpočet a držte se ho. Prvním krokem je sepsání veškerých našich výdajů, které by neměly převyšovat naše příjmy.

Výdaje rozdělte na ty nezbytně důležité – jako je nájemné nebo hypotéka, veřejné služby a energie, základní potraviny.

Další méně důležité výdaje – jako je nákup nového oblečení nebo stravování v restauracích a donáška jídla domů, se snažte co nejvíce zredukovat. Na každou oblast si jasně určete limit, do kterého se musíte měsíčně vejít.

Pokud vám při odečtení vašich výdajů od příjmů nic nezbývá na plnění finančních cílů v oblasti spoření a investic, podívejte se, zda můžete snížit některé výdaje nebo najít způsoby, jak zvýšit váš příjem.

Dodržování předem stanoveného rozpočtu nemusí být děsivé. Realistický plán, který pokrývá vaše potřeby (a zahrnuje také některé vaše požadavky na životní standard – jako je kultura nebo socializace), vám pomůže rychleji se stát finančně nezávislým.

Vytvořte si nouzový fond

Nouzový fond je nedílnou součástí zdravého finančního plánu. Je to užitečný nástroj k ochraně vašich financí před neočekávanými událostmi, jako je ztráta zaměstnání, úraz nebo dlouhodobá nemoc.

Pokud nemáte dostatek peněz k vytvoření záchranného fondu pro situaci finanční nouze, je zapotřebí začít podnikat kroky k vybudování nebo rozšíření pohotovostního zdroje financí. Dobrým pravidlem je ušetřit životní náklady na tři až šest měsíců. Pokaždé, když dostanete výplatu, automaticky pošlete její část – například 5 % až 10 % na spořicí účet.

Založte si penzijní spoření

Ženy si v průměru uspoří méně úspor na důchod než muži a v pozdějším životě pociťují vyšší míru chudoby. Po celý život ženy s větší pravděpodobností než muži budou pracovat na částečný úvazek, který nesplňuje podmínky pro důchodový plán, a také přeruší svou kariéru kvůli rodinným povinnostem. Nakonec méně let práce vede k menším úsporám na důchod.

To vše znamená, že pro ženy existuje ještě více důvodů, aby zvážily důchodové spoření již na začátku jejich profesionálního života. Čím dříve začnete, tím déle budete své peníze navyšovat díky úrokům.

Využijte výhody penzijních plánů nabízených vaším zaměstnavatelem nebo zvažte individuální důchodový účet.

Vyhněte se spotřebitelským dluhům

Některé dluhy, jako jsou hypotéky a studentské půjčky, jsou v pořádku, pokud zapadají do vašeho celkového rozpočtu. Tyto druhy dluhů se považují za „dobré dluhy“, protože se jedná o investice do vaší budoucnosti a z dlouhodobého hlediska přidávají na kvalitě života.

Špatné dluhy“ zahrnují například dluh na kreditní kartě s vysokým úrokem. Nejlepší způsob, jak se vyhnout dluhu, je vytvořit si finanční plán a držet se ho.

Pomocí chybných kroků se můžete učit a růst

Nejlepší učitel je zkušenost. Místo toho, abyste se styděli za minulé finanční chyby, poučte se z nich. Povšimněte si, jak jste jednali a co můžete udělat, abyste zabránili opakování vašich finančních chyb.

Toto cvičení – jakkoliv se může zdát nepříjemné, vám pomůže identifikovat chyby, kterým se v budoucnu chcete vyhnout a mít tak nejlepší šanci na dlouhodobý finanční úspěch.