Pojištění občanské odpovědnosti: produkt, který zachrání od potíží

„Pojistit se? Vždyť to k ničemu není!“ Názor, který se traduje ve společnosti i na sociálních sítích, nemá opodstatnění. Častým argumentem je, že vzniklé škody pojišťovna z nějakého důvodu neuhradí a pojistné je příliš vysoké. Zaplatit pár stovek a mít v životě klid nebo riskovat tisíce nebo dokonce statisíce za škodu na majetku či na zdraví? Pojištění občanské odpovědnosti pomůže v případě drobných škod, ale také při úrazech způsobených na sjezdovce. Proč je tento produkt výhodný a k čemu slouží?

Pojištění občanské odpovědnosti

Mezi lidmi dostalo toto pojištění nemilou nálepku, říká se mu totiž „na blbost“. Velmi trefné přirovnání je pravdivé. Pojištění odpovědnosti občana totiž kryje škody způsobené činností, která je v každodenním životě běžná. Může jít o škody na majetku, zdraví nebo životě, přičemž se zahrnují rovněž finanční náhrady, ale ne ty způsobené na životním prostředí. Tato pojistka bývá jako připojištění k majetkovému pojištění, ale lze ji uzavřít taktéž samostatně.

Havárie vody i rozbité zrcadlo

Proč je pojištění občanské odpovědnosti běžnou součástí produktu Bezpečný domov PLUS? Důvodem je krytí škod, ke kterým nejčastěji dochází vlastní vinou. Typicky jde o vodovodní havárie, kdy dojde k úniku vody a vytopení sousedů vlivem prasklé přívodní hadičky u myčky nebo u pračky. Pojištění domácnosti tyto škody sousedům neuhradí, ale pojistka na blbost ano. Obdobně se bude pojištění občanské odpovědnosti hodit v restauraci, kde dojde ke zničení notebooku kávou nebo v hotelu, kde se v pokoji při pojíždění s kufrem rozbije nechtěně zrcadlo.

Až 10 milionů korun

U SV pojišťovny se může pojištění občanské odpovědnosti uzavřít samostatně s pojistnými částkami ve výši 3, 5, 7 nebo 10 milionů. V rámci majetkového pojištění lze pojistnou částku zvýšit, v rámci připojištění (Zdravotní pojištění cizinců WELCOME, pojištění odpovědnosti pilota) je pak částka stanovena na 3 miliony korun. Výhodou pojistky je její mezinárodní platnost, současně se vztahuje na všechny členy domácnosti. Ke škodě však nesmí dojít úmyslně nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek.