Naučte se obchodovat efektivněji sledováním tržních zpráv

Tržní zprávy a aktuální novinky z dění na akciovém trhu mohou mít výrazný vliv na úspěšnost vašich investic. Ať už je vaše investiční strategie jakákoli, sledování aktuálních tržních zpráv je pro trvalé výnosy zásadní. Sledujte tržní zprávy, vytvořte si důmyslně poskládané investiční portfolio a naučte se obchodovat efektivněji – v následujícím článku vám poradíme jak!

Akciové trhy s často dlouhodobě vykazují růst. Málokdy na nich dochází k drastickému propadu, jako byla například celosvětová finanční krize v roce 2008, kdy se trhy ponořily do hlubokých ztrát.

Vynalézaví investoři však mohou na akciových trzích vydělat peníze, ať se děje cokoli. A to v případě, že umí zacházet s aktuálními zprávami a s poznatky o trhu – které pro ně představují základní kámen jejich investiční strategie.

Pokud chcete vytvořit důmyslné portfolio a z vašich investic vykazovat trvalé zisky, pak se budete muset naučit pracovat se zprávami o aktuálním dění na akciových trzích – a to ať už je vaše strategie jakákoli.

Klasifikace tržní zprávy

Je důležité sledovat novinky a názory na trhu. Vhodný výběr správného zdroje informací je velmi důležitá. Dále je nezbytné, abyste si vždy ověřili důvěryhodnost zpráv před tím, než se jimi budete řídit. Nicméně byste se neměli slepě řídit názorem „stáda“ a nepídit se po zprávách o investicích někoho jiného. Jde o to identifikovat aktuální investiční novinky a podle toho investovat.

Povaha a typ zpráv může být různý – často se jedná například o změnu v politickém postoji v konkrétním odvětví ze strany státních či regionálních úřadů nebo změna sazeb půjček apod.

Naopak například zpráva o snížení poptávky po produktu v důsledku změny jakýchkoli tržních proměnných může pomoci odhalit budoucí rozsah trhu. Jakékoli předpoklady, které učiníte, by měly být podloženy daty z důvěryhodných zdrojů.

Abyste se nenechali zmást nesprávnou informací, je nezbytné číst finanční zprávy od renomovaných zdrojů. To vám pomůže analyzovat aktuální situaci na trhu, činit informovaná investiční rozhodnutí a vyhnout se špatnému výběru akcií, který mít v konečném důsledku měl negativní dopad na vaše portfolio.

Pokud zprávy a podmínky na trhu předpovídají regulační škrty a omezení v ekonomice, můžete spekulovat o klesajících cenách akcií těch společností, které budou rozhodnutím nejvíce ovlivněny. Tento přístup vám poskytne šanci vydělat, i když trh klesá.

Velmi nápomocné může být odběr finančních a tržních zpráv od autentických a renomovaných zpravodajských agentur, které vám jako investorovi mohou pomoci získat věrohodné novinky a lepší přehled o trhu. Obchodní platformy usnadňují investorům práci poskytováním odborných stanovisek, použitelných tipů na základě nejnovějších zpráv a důkladné analýzy. Investoři mohou tyto informace použít k provedení lepších obchodů a vyšší návratnosti investic do akcií.

Tržní zprávy se často dělí do dvou skupin:

  • Opakující se zprávy: odkazují na plánované tiskové zprávy, které ovlivňují trh. Jedná se o informace jako je oznámení centrální banky o změně měnové politiky nebo úrokových sazeb. Patří sem také informace o výdělcích společností.
  • Neočekávané zprávy: odkazují na náhlé události, jako je nástup pandemie, teroristický útok nebo výskyt přírodní kalamity atd.

Dopad tržních novinek může být lokální – ovlivnit hodnotu akcií jediné společnosti, nicméně tržní zprávy často také ovlivní celé odvětví nebo trh jako celek.

Jaké jsou zpravodajské události, které můžete jako investoři sledovat? Jaké taktiky zvolit a jak se řídit sentimentem trhu? Pojďme se na tržní zprávy podívat více zblízka a zodpovědět si tyto základní otázky.

Zprávy vydané centrální bankou

Oznámení rozhodnutí o změně politiky České národní banky jsou největšími faktory, které ovlivňují pohyby na trhu. Investoři si musí na tyto informace dávat pozor a v případě takového oznámení obchodovat opatrně.

Pokračující pandemie zaznamenala mnoho změn v politice i v úrokových sazbách. Investor, který má přehled o takovýchto novinkách, může zajistit potenciální riziko poklesu nebo zvýšit svou investiční pozici, aby se na trhu udržel.

Zprávy o úrovni zaměstnanosti

Úroveň zaměstnanosti je zásadní ekonomickou proměnnou, kterou byste měli při investování vzít v úvahu. Úroveň zaměstnanosti určuje poptávku v ekonomice. Tato čísla se proto vyplatí bedlivě sledovat. Úroveň zaměstnanosti má významný dopad na výdaje spotřebitelů. To zase určuje důvěru spotřebitelů a tím i obchodní pohyby napříč různými oblastmi a odvětvími.

Můžete si také všimnout skutečnosti, že když je počet pracovních míst nižší než prognózy ekonomů, ekonomika vykazuje známky oslabení. Zatímco vyšší číslo, než se původně předpokládalo, znamená silnější ekonomiku.

Finanční zprávy o společnostech

Když investujete do konkrétní akcie, je důležité znát informace o výdělcích, výsledky výročních schůzí nebo termíny uvedení nového produktu/služby na trh apod. Nicméně pouhé informace vám nepomůžou, musíte podle nich také jednat!

Vašemu rozhodnutí zda koupit, prodat nebo držet akcie dané společnosti mohou napomoci různé faktory:

  • Očekávaný zisk
  • Aktuální tržní sentiment (býčí – tedy stoupající, nebo medvědí – tedy klesající trh)
  • Ocenění akcií
  • Poměr cena/výkon (krátkodobý a střednědobý horizont)
  • Ziskovost a vývoj konkurence

Sečteno, podtrženo

Nezapomeňte, že důkladné sledování tržních novinek neznamená, že se necháte zprávami z trhu a informacemi o akciích nebo společnostech unést. Aktuální zprávy a informace vždy čerpejte z renomovaných zdrojů. Můžete si předplatit tržní zpravodajství zasílané jednou z etablovaných zpravodajských agentur. Vycházejte z faktů a nikdy vaše investiční rozhodnutí nezakládejte na pouhých domněnkách.