Jak určit cílovou skupinu?

Ať už se jedná o vytvoření podnikatelského plánu, o propagaci a reklamu, o komunikaci se zákazníky nebo o samotný prodej produktů a služeb, je určení cílové skupiny klíčovou záležitostí. V tomto článku si přiblížíme, jak určit svou cílovou skupinu a jaká kritéria vzít v potaz.

Demografie

Asi nejdůležitějším a nejzákladnějším bodem je demografický profil zákazníků. Zodpovězte si několik otázek. Věková kategorie? Pohlaví? Kde žijí? Ve městě nebo na vesnici? Jaký je jejich příjem? Jsou svobodní nebo mají rodinu?

Ačkoliv se zdají tyto parametry nudnou a obyčejnou částí analýzy, jsou elementárním podkladem pro další kroky a určují spotřební chování vaší cílové skupiny.

Obavy a přání

Dalším krokem je určení jejich problémů a starostí a naopak největších přání. Tento bod je základem k pochopení toho, za co bude klient ochoten peníze utratit. Naskytne se vám pohled do života vašich potenciálních zákazníků, a pokud se vám to podaří, zároveň se otevřou dveře k vybavení pro nalákání klientů dalších.

Určení vhodného komunikačního kanálu

Dalším krokem je určení vhodného komunikačního kanálu. Odkud získává vaše cílová skupina nejvíce informací? Abyste věděli, kde svou značku propagovat, kde oslovit potenciální zákazníky a jak rozšířit své jméno mezi co nejvíce lidí, musíte nejdříve pochopit, jakým způsobem populace konzumuje obsah.

V dnešní době jsou samozřejmě tahákem především sociální sítě a internet. Některé cílové skupiny je ale přece jen lepší oslovit přes jiné informační kanály. Na výběr je i z novin, televize, rádia, ale také internetových blogů, recenzí nebo podcastu.

Důvěra

Komu vaše cílová skupina důvěřuje? Toto je bod, na který se při vytváření analýzy často zapomíná, je však stejně důležitý, jako předchozí kroky. Vy chcete být tím, komu zákazník důvěřuje, a proto je důležité vědět, jak se někým takovým stát.

Tento bod můžete velmi účinně použít také při propagaci a reklamě. Někdo věří expertům v oboru, někdo známým osobnostem, někdo recenzím a někdo zase stálým a osvědčeným značkám. Zjistěte, do jaké kategorie spadá vaše cílová skupina a využijte toho.

Zařaďte se do cílové skupiny

Poslední radou v tomto seznamu bude zařazení sebe samého do cílové skupiny. Zkuste to vzít z druhého konce a zamyslete se nad tím, do které kategorie patříte vy. Můžete narazit na další poznatky a kritéria, která ovlivňují vaše samotné rozhodování.

Jak už bylo řečeno na začátku, určení cílové skupiny je elementárním prvkem vaší podnikatelské strategie. Musíte vědět komu nabízíte, prodáváte, koho oslovujete a s kým komunikujete. Jen tak můžete dosáhnout patřičného cíle a přiblížit se ke chtěným výsledkům.