Jak řešit šikanu na pracovišti

Šikana je trendem zejména ve školním prostředí, v profesním životě se s ní ale můžete setkat taktéž. Není radno brát tento problém na lehkou váhu. Cítíte se bezmocní a nevíte si rady, co dělat? Nebojte, každá situace se dá řešit. Seberte odvahu a postavte se agresorům čelem!

Jak řešit šikanu na pracovišti

Většinou to začíná nevinně. S vaším kolegou, či dokonce nadřízeným, si nesednete. Nepřátelská nálada mezi vámi trvá a časem přeroste v ponižování. Ostatní se k agresorovi přidají a náhle máte proti sobě celou skupinu pracovníků. Nepříjemná to situace, která má však řešení. Základem je přiznat si, že takový problém existuje a včas ho začít řešit. Máte plné právo na to, se za sebe postavit a útoky na svou osobu netrpět. Obecně existují dva typy šikany na pracovišti – bossing a mobbing. V případě bossingu se jedná o šikanu podřízeného nadřízeným. U mobbingu je tomu naopak, a sice dochází k šikaně podřízeným, který ponižuje svého nadřízeného.

Nejprve se budeme bavit o bossingu, který bývá rozšířenější. Většinou nadřízený zneužívá svého vyššího postavení a ponižuje či zastrašuje svého podřízeného. Typickým příkladem bossingu je například zadávání nereálných a nesplnitelných úkolů, za které se po vás při nesplnění bude šéf vozit. Za nesplnění úkolu pak dostanete nepřiměřený trest, který si vlastně ani nezasloužíte. Často se také může stávat, že budete zasypání neodůvodněnou kritikou, i když jste vše udělali správně. Veškerá vaše snaha tak přijde vniveč a vy budete mít pocit, že nemá cenu se snažit. Neobvyklé není ani šíření nejrůznějších pomluv a zesměšňování vaší osoby. Šikana se také může odehrávat poměrně pasivní stylem, a to když s vámi nadřízený nekomunikuje a ignoruje vás. Zřejmě je tohle lepší varianta, než vyhrožování fyzickým násilím či dokonce sexuální obtěžování. Pokud dojde k těmto závažným formám šikany, neváhejte kontaktovat Policii ČR.

U mobbingu bývá cílem poškození druhého za účelem jeho následného propuštění ze zaměstnání. V tomto případě bývá silným motivem například konkurence.

K čemu šikana vede

Po určité době se na vás šikana začne podepisovat. Většinou totiž agrese směřuje na psychiku člověka a dosti negativně se na ní podepisuje. Může vám výrazně snížit sebevědomí, které je pro člověka důležité. Pobyt v nepřátelském pracovním prostředí bude mít časem vliv na vaši výkonnost a soustředěnost. Zřejmě dojde i ke zvýšení stresu a absence v práci. Vliv může mít šikana v důsledku i na vaše fyzické zdraví. Problémy se spánkem či nechutenství nejsou žádná legrace. Pokud tedy trpíte takovými potížemi, zpozorněte. Situace už není dobrá a je na čase ji začít řešit. Může se totiž ještě mnohem více zhoršit, někteří lidé mají dokonce myšlenky na sebevraždu. V takovém případě neváhejte vyhledat odbornou pomoc.

Jak se šikaně bránit

Pokud jste se stali obětí šikany, opravdu se zamyslete nad tím, zda vám tato práce za to stojí. Možná bude lepší, když zaměstnání změníte. Samozřejmě se může stát, že si změnu zaměstnání dovolit nemůžete. V takovém případě neváhejte informovat o dění na pracovišti svého zaměstnavatele a zajistěte si dostatek důkazů, které vaše tvrzení podpoří. Nebojte se svým okolím o problému mluvit, jistě najdete někoho, kdo bude ochoten vám být oporou a pomoci vám se z této situace dostat. Využít můžete i odborné pomoci psychologa. Podle zákoníku práce máte plné právo na podání stížnosti zaměstnavateli, který má usilovat a rovné zacházení se všemi zaměstnanci. Pokud ani toto nezabere, je na čase se obrátit na Oblastní inspektorát práce.