Na jakém principu fungují vyhledávače

Vyhledávače mají dvě hlavní funkce: procházení webových stránek a vytváření indexu, a poskytování vyhledávání uživatelům s nejrelevantnějšími weby k jejich vyhledávanému dotazu.

Procházení a indexování

Představte si World Wide Web jako síť zastávek ve velkém městském metru.

Každá zastávka je jedinečný dokument (obvykle webová stránka, ale někdy také PDF, JPG nebo jiný soubor). Vyhledávače potřebují způsob, jak prolézt celé město a najít všechny zastávky na cestě, a tak využívají nejlepší cesty, které mají k dispozici.

Struktura odkazů na webových serverech slouží k propojení všech webových stránek dohromady.

Odkazy umožňují automatizovaným robotům vyhledávačů, označovaných jako crawlers nebo spiders, procházet  miliardy vzájemně propojených stránek na webu.

Jakmile vyhledávače objeví tyto weby, dešifrují jejich kód (html) a vybrané stránky uloží do svých databází, ze kterých je pak budou později zobrazovat, pokud na ně bude poslán vyhledávací dotaz. Pro dosažení náročného úkolu držení databáze s miliardami stránek dostupných za zlomek vteřiny, museli vyhledávací společnosti postavit datacentra po celém světě.

Tato obrovská úložná zařízení obsahují tisíce serverů, které velmi rychle zpracovávají velké množství informací. Když uživatel provádí vyhledávání v jednom z hlavních vyhledávačů (Google nebo Seznam), požaduje výsledky vyhledávání okamžitě, dokonce jedno- nebo dvousekundové zpoždění může způsobit nespokojenost, takže vyhledávače musí tvrdě pracují, aby mohly odpověď poskytnout co nejrychleji.

Poskytování výsledků vyhledávání

Vyhledávače jsou vlastně stroje určené k poskytování odpovědí. Když člověk provádí online vyhledávání, vyhledávač prochází databázi webů a dělá dvě věci: nejprve vrací pouze ty výsledky, které jsou relevantní nebo užitečné pro dotaz vyhledávače; za druhé řadí tyto výsledky podle popularity webových stránek, které tyto informace poskytují. Je to jak důležitost, tak popularita, kterou má proces SEO ovlivňovat.

Jak vyhledávače určují relevanci a popularitu webu?

Pro vyhledávače znamená relevance více než nalezení stránky se správnými slovy. V prvních dnech World Wide Webu vyhledávače fungovaly na jiném principu než dnes a výsledky vyhledávání byly omezené. V průběhu let vývojáři navrhli lepší způsoby, jak odpovídat na vyhledávací dotazy. Dnes mají rozhodující vliv stovky faktorů a v této příručce budeme probírat ty nejdůležitější.

Vyhledávače předpokládají, že čím více je web, stránka nebo dokument populární, tím cennější jsou informace, které obsahuje. Tento předpoklad se ukázal jako poměrně úspěšný, pokud jde o spokojenost uživatelů s výsledky vyhledávání.

Popularita a relevance není určována ručně. Místo toho vyhledávače používají matematické rovnice (algoritmy) ke třídění pšenice z plevy (relevance) a poté k řazení pšenice podle kvality (popularity).

Tyto algoritmy obsahují stovky proměnných. V oblasti vyhledávacího marketingu se na ně odkazuje jako faktory hodnocení.

Jak mohu získat nějaký úspěch ve vyhledávání?

Nebo, jak uspějí SEO specialisti?

Algoritmu vyhledávačů jsou tajné a mohou se zdát neproniknutelné. Samotné vyhledávače poskytují jen malou představu o tom, jak dosáhnout lepších výsledků nebo získat větší traffic. Jediné co nám poskytují, je základní optimalizace a osvědčené postupy, jež si popíšeme níže:

  • Vytvářejte stránky primárně pro uživatele, ne pro vyhledávače.
  • Neklamte své návštěvníky a nenabízejte jim jiný obsah, než zobrazujete vyhledávačům, běžně nazývané cloaking.
  • Vytvořte stránky s jasnou hierarchií a textovými odkazy. Každá stránka by měla být přístupná alespoň z jednoho statického odkazu. Interní prolinkování je velmi důležité.
  • Vytvořte užitečný web bohatý na informace a vytvářejte stránky, které jasně a přesně popisují váš obsah.
  • Ujistěte se, že prvky <title> a atributy ALT jsou popisné a přesné.
  • Využívejte meta tag description k jedinečnému a výstižnému popisu vaší stránky.
  • Obsah stránky přehledně formátujte a využívejte nadpisů, odstavců a zvýrazňování textu.
  • Použijte popisná slova k vytváření popisných a přátelských adres URL.
  • Pravidelně přidávejte nový obsah.
  • Neumísťujte text, který chcete indexovat do multimédií. Chcete-li například název nebo adresu vaší firmy indexovat, ujistěte se, že se nezobrazuje uvnitř firemního loga.