Čas strávený na letišti Vám sice nikdo nevrátí, můžete však získat slušnou kompenzaci

Ruku na srdce, kolikrát se vám již stalo, že se dvouhodinové čekání před samotným letem o něco protáhlo? Ať už byl váš let zpožděn nebo zcela zrušen, za určitých okolností máte nárok na finanční kompenzaci. Ta se řídí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU. Přičemž výše samotné kompenzace se pohybuje od 250-600 eur a záleží na letové vzdálenosti.

Mám nárok na kompenzaci?

Výše kompenzace není malá (častokrát převyšuje cenu samotné letenky), a proto vás určitě zajímá, za jakých okolností ji můžete získat. Její nárok je stanoven třemi základními podmínkami:

  1. Váš let byl opožděn na příletu alespoň o 3 hodiny nebo zcela zrušen, přičemž vás aerolinka o plánovaném zrušení letu neinformovala alespoň 14 dny před samotným odletem.
  2. Váš let byl obsluhován leteckým dopravcem, který má sídlo na území Evropské unie nebo z tohoto území alespoň vzlítal.
  3. Váš let nebyl zpožděn nebo zrušen z důvodu tzv. mimořádné situace. Což mohou být například špatné povětrnostní podmínky, politická nestabilita země nebo stávka zaměstnanců letiště.
Back Lit Business People Traveling Airport Passenger Concept

Jaká bude výše mého odškodnění?

Za předpokladu, že splňujete výše uvedené podmínky, máte nárok na kompenzaci. Jenže v jaké výši? Výše nároku se odvíjí od plánované délky, respektive vzdálenosti letu. V zásadě platí následující:

  • 250  – vzdálenost letu do 1 500 km
  • 400  – vzdálenost letu 1 500 km až 3 500 km
  • 600  – vzdálenost letu nad 3 500 km

Jak kompenzaci získám?

Jsou dvě možnosti, jak můžete svou kompenzaci získat.

První z nich je, že o odškodnění požádáte přímo leteckou společnost. Což se na první pohled zdá jako ten nejlepší nápad. Jenže, komu by se chtělo jednat se zahraniční leteckou společností? Letecké společnosti navíc většinu cestujících zcela ignorují.

Co je tedy tou druhou možností? Právě kvůli přílišné komplikovanosti a ignoraci aerolinek vznikly na našem trhnu společnosti, které vám se získáním peněz mohou pomoci. Hlavní výhodou je, že vše udělají za vás a mají mnohaleté zkušenosti s jednáním aerolinek. Takovou společností je i firma Vaše nároky.cz, která funguje na principu NO WIN NO FEE, tedy nemáte co ztratit. Můžete jen získat.