Co obnáší práce průvodce na poznávacích zájezdech?

Každý už na nějakém zájezdu byl, ať už leteckém, kde v určité destinaci čekal delegát cestovní kanceláře, nebo autobusovém, kde o Vás celou dobu pečuje právě průvodce, který cestu absolvuje s Vámi. Někteří mají na průvodce negativní, jiní zase pozitivní reakce. Pokud máte s průvodci špatnou zkušenost, pokračujte ve čtení a dozvíte se, co vůbec obnáší práce průvodce. Není to tak lehké, jak se na první pohled může zdát.

 1. Dohoda s cestovní kanceláří

Ze všeho nejdříve musí průvodce nabídnout své služby. Pokud se cestovní kanceláři zalíbí jeho reference, sepíší s ním tzv. „Dohodu o provedení průvodcovských služeb“. Tato smlouva může být sepsána písemnou formou, která se také doporučuje, nebo ústní formou. Nejzákladnější podmínkou je však sepsání smlouvy včas, s dostatečným předstihem před uskutečnění zájezdu, a to proto, aby se mohl průvodce dostatečně na zájezd informovat a připravit. Všechny dokumenty potřebné k zájezdu však vyzvedává až těsně před zájezdem, nejčastěji tři dny předem).

 1. Zpracování tzv. „informačního minima“

Pokud jste jeli autobusem, určitě to znáte. Průvodce v autobuse říká výklad o dané zemi, do které cestujete – hlavní město, památky, historii. A přesně o těchto informacích je informační minimum, které si průvodce musí zpracovat před KAŽDÝM zájezdem, včetně České republiky. Nejdůležitější podmínkou informačního minima je hlavně aktuálnost informací, aby účastníci měli čerstvé informace, např. o politické či válečné situaci v zemi. Dalšími údaji jsou například školství, hospodářství, ekonomika státu, hlava státu apod. Všechny tyto informace však průvodce není povinen přednést účastníkům, může vybrat jen ty nejpodstatnější a nejdůležitější informace.

 1. Topografická příprava

Topografická příprava se týká přípravy cesty a trasy. Průvodce je povinen zjistit si přesnou trasu, včetně zastávek na hygienu, uzavírek apod. Tato příprava se zapisuje do tabulky, kde jsou předtištěny tyto informace: kilometry, číslo silnice, místo, čas, poznámky. Do této tabulky musí psát jak cestu autobusem, tak pěší prohlídky, které s účastníky projde (např. od autobusu k památce). Do topografické přípravy se zahrnují fotky map s vyznačenou trasou.

 1. Chronologická příprava

Jak už název napovídá, tato příprava se týká uspořádání času na zájezdu. Průvodce připraví harmonogram celého zájezdu, od odjezdu z počátečního místa až po návrat. Zahrnují se sem rozchody, přestávky na hygienu, volný čas pro účastníky, dobu trvání prohlídek v určitých památkách. Musí také počítat s tím, že pokud používají autobusovou dopravu, jsou stanoveny kilometry, kterými musí jet, tudíž propočítává i průměrné rychlosti.

 1. Psychologická příprava

Tato příprava začíná před zájezdem a ukončuje se po jeho skončení. Průvodce musí znát rodiny, kamarády, manželské páry, samozřejmě i individuální účastníky. Průvodce musí být tak trochu psycholog a umět jejich praktiky uplatňovat v praxi, protože jeho hlavním úkolem je pečovat o zdraví a životy účastníků. Jeho účastníky může dělit např. podle věku, pohlaví, temperamentu, země původu atd.

 • Sangvinici jsou obvykle živí, rozvážní a ovládající se. Jako účastníci zájezdu jsou výřeční a rozhodní a nezpůsobují žádné problémy. Jsou vítanými účastníky zájezdu a dobře se s nimi spolupracuje.
 • Cholerici jsou rychlí, výbušní, netrpěliví, a pokud dojde k náhlým změnám, těžko ovládají své chování. Někdy dokáží negativně ovlivnit zájezd svými bezdůvodnými nekontrolovatelnými výbuchy nespokojenosti. K těmto účastníkům musí průvodce použít individuální přátelský přístup.
 • Flegmatici jsou pomalí, klidní, rozvážní, trpěliví, avšak méně společenští. Těžko mění své návyky, takže se změněným podmínkám přizpůsobují velmi pomalu a neradi. Neradi mluví a dlouho se rozhodují, zájezd dokáží narušit nedochvilností, za což by je měl průvodce usměrňovat.
 • Melancholici jsou slabým typem, jsou velmi citliví, vážní, plaší, pesimističtí a nedůvěřiví. Jsou často uzavření do sebe. Proto je důležité, aby zvlášť těmto lidem věnoval průvodce zvýšenou pozornost.
 • Dále průvodce liší účastníky podle důvodu cesty, což jsou zájemci o cizí země či památky, a pak lidé, kteří cestují za odpočinkem.
 • Pokud nastane problém, průvodce musí vždy zachovat klid, nenechat se strhnout k vulgárním a nevhodným výrazům a případné konflikty řešit mezi čtyřma očima. Nejlepší je však to, když konfliktům předejte úplně na základě svých zkušeností a poznatků z psychologie. Rizikovými účastníky jsou např.: neukázněný (vyrušuje během výkladu), egoistický (vyžaduje výhody nad skupinou) apod.
 1. Slovní projev

Tuto část zná jistě každý. Příprava slovního projevu je vyvrcholením celkové přípravy průvodce na zájezd.

Při prvním setkání se průvodce musí představit, představit řidiče a seznámit účastníky s programem zájezdu, který bude opakovat každý další den zájezdu. Průvodce se musí naučit mluvit do mikrofonu, dostatečně nahlas, naučit se správně dýchat (aby při výkladu nelapal po dechu) a během celého zájezdu podává patřičné informace. Je však nepřístupné, aby průvodce výklad četl.

 1. Převzetí zájezdu v cestovní kanceláři

V cestovní kanceláři se sepíše protokol, který obsahuje seznam cenin, formulářů a pomůcek, které průvodce převzal. Každá cestovní kancelář má svůj vlastní seznam používaných tiskopisů, jsou to např.: reklamační list, doklady o pojištění, seznam účastníků, pokyny pro přidělený zájezd, dopravní ceniny a doklady související s přepravou účastníků atd.