Stavíme dlážděnou cestičku kolem domu nebo na zahradě

V první řadě musíte odstranit půdu na ploše, kterou chcete pokrývat dlažbou, a ocelovými nebo dřevěnými kolíky si označte šířku cesty. Snažte se používat násobky šířek dlaždic, abyste redukovali nutnost je řezat na požadovaný rozměr. Mezi deskami počítejte s 10 mm spárou (při pokládání používejte dřevěná distanční tělíska).

Do měkké zeminy zadusejte štěrkový kámen nebo drť. Pokud je cesta blízko domu, vytvořte mírný příčný sklon směrem od domu, aby dešťová voda mohla snadno odtékat.

Existují 3 rozdílné způsoby pokládání dlažby:

Do pískového lože

Připravte pískové lože o hloubce 4 – 5 cm a do něj pokládejte dlažbu. Ke kontrole rovného povrchu používejte libelu a pokud je třeba, poklepávejte na dlažbu lehce přes dřevěný hranol kladivem. Při tomto způsobu však hrozí nebezpečí pohybu nebo sedání.

Do podkladků z malty

Vytvořte podkladní maltu z jednoho dílu cementu ke čtyřem dílům ostrého nebo betonářského písku a s minimem vody. Namíchejte směs tak, aby byla kompaktní, ale neroztékala se. Pod každou dlaždici položte pět kopečků malty, do každého rohu a doprostřed, položte na ně dlaždici a mírným poklepem jako u pískového lože ji usaďte do roviny.

Do maltového lože

K vyplnění všech mezer ve štěrku na něj položte slabou vrstvu písku. Vytvořte si směs malty jako pro podkladky, ale položte celistvou vrstvu tloušťky 3 cm. Pokládejte na ni dlaždice a opět je mírným poklepem usazujte do roviny.

Přeložení dlažby

Je-li dlažba zprohýbaná nebo nerovná, zvedněte potřebné dlaždice klínem. Očistěte spodní stranu a uložte je vertikálně. Odeberte nebo dosypte pískové lože, dlaždice znovu položte a poklepáním urovnejte.

Jestliže se použily podkladky z malty, starou maltu z dlaždice nebo z podkladku osekejte sekáčem. Namíchejte novou maltu a dlaždici znovu položte.

Byla-li deska uložena na maltové lože, měla by vydržet, pokud ovšem nebyla zatěžována nerovnoměrně. V tomto případě desku zvedněte, odstraňte z ní kladivem starou maltu a očistěte ji. Položte nové maltové lože a desku umístěte zpět.

Spárování

U nových a opravovaných cest je nejlepší vyplnit spáry maltou, ale počkejte alespoň dva dny po položení. Lze použít i písek, ale tím může prorůstat plevel.

Namíchejte maltu z jednoho dílu cementu, dvou dílů písku a s minimem vody, aby směs vypadala suchá a drobivá. Ke zvlhčení spár vodou použijte malířského štětce, potom malou zednickou lžící vyplňte každou spáru maltou.

Po jejich zaplnění přetáhněte každou spáru kouskem ohnuté trubičky nebo kolíčkem, abyste vytvořili mělký žlábek.