Sekání trávníku a zahradní sekačky

Chcete-li mít efektně a působivě posečený trávník, sekejte jej v rovnoběžných, stejně širokých pruzích. Aby trávník získal sametový povrch, sekejte stejný pruh dvakrát: tam a zpět.

Sekání nedostupných míst

Elektrická či benzinová strunová sekačka, která seká rotujícím silonovým vláknem, dosáhne i tam, kam se velká sekačka nedostane. Hodí se i na zastřihování okrajů. Při práci se strunovou sekačkou noste ochranné brýle, protože od ní často odletují velkou rychlostí kamínky a prach.

Start

Začněte tak, že posekáte dvojitý pruh na obou koncích trávníku (souvrať), abyste pak při otáčení žádný kousek nevynechali nebo sekačkou neumáčkli.

Sekání bez překážek

Omezte počet překážek v trávníku na jednu až dvě. Sekání bude příjemnější, jestliže sochy, lavičky a podobně přemístíte ke krajům trávníku.

Okolo kmenů

K posekání trávy kolem kmenů použijte strunovou sekačku se silonovým vláknem. Mějte ale po ruce podélně rozříznutou trubku z plastu a opřete ji o kmen. Zabráníte tak poškození kůry nebo borky.

Jak hnojit

Po posekání počkejte v létě dva dny, než aplikujete hnojivo nebo herbicidy proti plevelům. V období pomalého růstu je aplikujte až 4 dny po posekání.

Na pomoc trávě

Před prvním sekáním na jaře trávu prohrábněte švédskými vějířovými hráběmi, aby se napřímila. Nesekejte vlhký trávník: střih by byl nerovný a tráva by ucpávala sekačku. Na podzim může na trávě zůstat rosa po celý den. Pokud má být jasný nebo větrný den, sklepejte rosu březovým koštětem.

Intervaly sekání trávníku

Koncem jara a začátkem léta sekejte okrasný trávník nakrátko jednou za 3 dny, užitkový každý týden a volný jednou za 10 dní. V období pomalého růstu intervaly zdvojnásobte. V zimě není sekání vhodné, výjimkou jsou nezvykle teplá období.

Různá výška

V létě sekejte okrasný trávník na výšku 1,5 cm, užitkový na 2,5 cm a volný na 5 cm. Při první seči na jaře posekejte jen vršek trávy, a teprve při dalším sekání ostří snižte.

Na svahu bezpečně

Svahy sekejte vždy po vrstevnici. Tráva se tak dobře seká a máte lepší kontrolu nad sekačkou. Stát nad sekačkou a sekat po svahu je vyčerpávající, protože musíte k sobě přitahovat celou hmotnost sekačky, zatímco stojíte-li naopak pod ní a tlačíte-li ji do kopce, může se stát, že sekačka sklouzne a přejede vám nohu.

Sbírat, nebo nechat ležet?

Rozkládající se posekaná tráva uvolňuje živiny. Zůstane-li však nahromaděna, nevypadá, zvláště za vlhkého počasí, hezky: podporuje růst mechů a drží se v ní žížaly. Může také napomáhat šíření plevelů. Nemá-li vaše sekačka sběrač, pak posečenou trávu shrabejte.

Jak za sucha

V horkém a suchém počasí sejměte ze sekačky sběrač. Nesebrané kousky trávy přistíní půdu, zmenší ztráty vláhy a sníží nebezpečí spálení trávníku sluncem a jeho následné zhnědnutí.

Chybný střih

Objeví-li se na trávníku po sekání vřetenovou sekačkou bledé pruhy, znamená to, že tráva nebyla odstřižena, ale odtrhána. Stavěcími matkami přibližte nože ke spodní liště.

Plachta na posekanou trávu

Sekáte-li rozlehlý trávník, rozložte na příhodném místě velkou igelitovou plachtu a vyprazdňujte sběrač na ni. Posekaná tráva se tak bude shromažďovat na jednom místě, a až skončíte, snadno ji odvezete.

Sekačky

Bezpečnost především

Používáte-li elektrickou sekačku, nejprve se přesvědčte, že je přívod proudu v pořádku. Pokud nůž sekačky zachytí elektrický kabel, jistič okamžitě přeruší přívod elektrického proudu. Elektrickou sekačku neužívejte nikdy na mokrém trávníku. Při sekání si kabel přehoďte přes rameno, abyste jej nepřesekli a aby se vám nepletl do cesty. Sekačku nikdy netáhněte směrem k sobě – vždy ji tlačte od sebe. Jestliže nesekáte, vypněte ji a vytáhněte ze zásuvky. Tak se nemůže přihodit, že se omylem zapne. Než začnete elektrickou sekačku prohlížet nebo čistit, přesvědčte se, že je skutečně vytažená ze zásuvky. Stejně tak přerušte spoj ke svíčce u benzínové sekačky, něž ji začnete čistit.

Pozor na nohy

Před sekáním si obujte pevné boty. Na toto pravidlo se v létě zapomíná, ale jeho dodržování vás ochrání před nejčastějšími a bolestivými nehodami. Dalším dobrým důvodem k nošení pevných bot je, že šťáva z posečené trávy obarví materiál, z něhož je většina letních bot vyrobena.

Ochrana mladých stromků

Starší stromy mohou být dosti odolné k nárazům sekačky, ale mladé stromky se snadno poškodí. Pokud toto nebezpečí hrozí, ochraňte kmínky kusem izolace na teplovodní potrubí. Prvních čtyři až pět let poroste mladý stromek nejlépe na malé, dobře namulčované nezatravněné ploše.

Jak udělat pruhy na trávníku

Chcete-li, aby váš trávník měl charakteristické střídání tmavších a světlejších pruhů, nezapomeňte, že je může udělat jedině sekačka s válcem vzadu. Vyberte si takový model, se kterým úhledných pruhů snadno docílíte.

Pravidelná údržba

Po sekání vypněte stroj a očistěte motor a nože. Vezměte si ochranné rukavice a na čištění používejte kartáč. Dbejte, abyste ze spodu sekačky odstranili vrstvu nalepené trávy. Sekačku osušte a střete hadrem, namočeným v oleji.

Správný výběr vhodné sekačky

Při výběru sekačky berte v úvahu velikost trávníku a kvalitu seče, jaké chcete dosáhnout.

Ruční sekačky

Je-li trávník malý a dobře udržovaný, na jeho sestřihování vám úplně postačí ruční sekačka. Modely s postranními kolečky jsou lehké a dobře se tlačí, ale nehodí se k vysekávání okrajů trávníku. Sekačky s válcem vzadu nejen dobře sekají, ale vytvářejí také na trávníku pruhy.

Motorové válcové sekačky

Vřetenové sekačky s válcem vzadu vytvářejí na trávníku pruhy a jejich nožové čepele sekají nízko a čistě. Elektrické vřetenové (válcové) sekačky jsou mnohem tišší než benzinové.

Motorové rotační sekačky

Rotující nože, otáčející se velkou rychlostí, pracují jako srp a dobře si poradí i s dlouhou trávou špatné kvality. Pro větší plochy je benzinová rotační sekačka lepší než elektrická. Rotační sekačky s lapačem trávy jsou zvláště vhodné na podzimní úklid spadaného listí.