Rizikové kácení stromů u vaší nemovistosti

Stromy se musí kácet. Leckoho tato věta pobouří, ale je to tak. Stromy stejně jako lidé stárnou. Pokud je to strom v lese, tak se vesměs nic neděje. Strom časem zestárne a začne ztrácet vitalitu. Tím přijde o možnost bránit se každodenním útočníkům. Dřevokazný hmyz, houby, bakterie. Toto všechno ho postupem času pomalu ale jistě pokácí. Takového automatického luxusu si ale u stromů v městském prostředí nemůžeme dovolit. Starý, nestabilní strom by svým vyvrácením nebo pádem některé ze svojí částí mohl způsobit škodu, případně někomu ublížit. V tomto případě je za škodu způsobenou stromem vždy odpovědný majitel pozemku kde strom roste! Mít na pozemku velký a krásný strom je obrovská výhoda, ale také odpovědnost.

V městské zástavbě nenajdeme často tolik místa, aby se mohl strom pokácet celý. Z toho důvodu je zde rychle se vyvíjející, moderní obor Arboristika. Respektive jedna z jeho částí, tou je právě rizikové kácení stromů. Velké a mohutné stromy jsou díky těmto postupům pokáceny i v místech, kde si to obyčejný člověk nedokáže ani představit. Pro náhodné kolemjdoucí je velice zajímavá podívaná. A jak že to arboristé dělají?

Postup při kácení stromů

Mezi nejčastější postupy kácení je využití stromolezecké techniky. Po finanční stránce je to nejlevnější řešení. Po stránce bezpečnostní… No to si necháme na jiný článek. Mezi další možnosti spadá například vysokozdvižná plošina nebo jeřáb, ale vzhledem k pořizovacím a provozním nákladům se využívají jen pokud to opravdu jinak nejde. Pokud není těžká technika potřeba, vystačí si stromolezec s „pár“ věcmi. Při kácení stromů využije lezec především stromolezecké stupačky. Jedná se o železné hroty, které se připevní k noze z vnitřní strany. Díky nim a smyčce, kterou se jistí kolem kmene může vyšplhat až do koruny stromu. Další možností je instalace lana do koruny stromu za pomoci nahazovacího pytlíku a slabšího lanka. Po takto připraveném laně je pak v koruně po pár přítazích. Při výstupu vzhůru již dochází k odstraňování větví. Pokud to prostor pod stromem dovolí, veškerý odstraněný materiál padá přímo pod strom. Takto se postupuje dokud není odstraněna nejvyšší část stromu. Pak se postupně, po částech odstraňuje kmen. Hezky metr za metrem. Až na pařez.

Často ale strom vyrostl v místech, kde již teď stojí například garáž nebo plot. V tomto případě se musí veškerý odřezaný materiál postupně spouštět dolů. Stromolezec vytvoří na vhodném místě v koruně stromu kotevní bod. Přes něho, a kladky pak dochází ke spouštění větví. Když přijde čas na spouštění částí kmene, kotevní bod se postupně posouvá níž a níž. Vše je opět zakončené vytvořením pařezu. Díky kladkám, brzdám a spouštěcímu lanu je veškerá dřevní hmota dopravena na zem tak, aby po se nic neponičilo.

Zamyšlení na závěr

Rizikové kácení stromů je práce velice nebezpečná. Pracovníci, kteří tuto práci vykonávají mají pro strach uděláno a ve výškách jsou jako doma (někdy i častěji něž doma). Ale ani to nestačí. Mají za sebou nespočet zkušeností, certifikací, školení. Do svého vybavení investují nemalé finanční prostředky, včetně každoročních revizí. Jak by taky ne – závisí na tom jejich život. Ale i mistr tesař se někdy utne, a v tomto případě to může být velice drahé utnutí. Z toho důvodu by každý správný stromolezec měl být pojištěn proti škodě, kterou při své práci může způsobit. Zeptejte se ho jestli tyto body splňuje. Všechny tyto věci kolem dají dohromady ve výsledku relativně velké náklady. Z tohoto důvodu stojí občas pokácení stromu poměrně velké finanční prostředky. Nicméně, až se budete rozhodovat mezi odborníkem, který ví co dělá nebo mezi sousedem, který to udělá za „flašku a startky“, vzpomeňte si prosím na tento článek.