Jak se starat o kvalitu studniční vody

Vlastní studna představuje cenný poklad srovnatelný s výhrou v loterii. Zvyšuje hodnotu každé nemovitosti. O kvalitu vody je však nutné řádně pečovat. Břemeno odpovědnosti za její zdravotní nezávadnost leží na vlastníkovi studny ‒ a dobrá jakost studniční vody rozhodně není samozřejmostí. Pojďme se tedy podívat v jakých případech je nutné parametry studniční vody monitorovat. Voda totiž musí splňovat nároky na kvalitu i v horkých letních měsících či za déle trvajícího sucha.

Rozbor vody ‒ úkol pro akreditovanou laboratoř

Rozbor vody nám provede laboratoř, která k tomu má oprávnění. Tím je potvrzení o akreditaci. To nám zaručuje, že všechny testy a jejich interpretace jsou v souladu s normami. Vodu odebíráme do vzorkovnic, které nám poskytne pracovník laboratoře. Nebo odběr provede samotný zaměstnanec. V laboratoři se provádí buď částečný nebo úplný rozbor vody. Parametry a počet ukazatelů jsou v obou případech stanoveny vyhláškou. Cena rozboru se řídí počtem indikátorů, které jsou vyšetřovány. Výsledek obdržíme zpravidla do deseti dní.

Kolaudace nové studny

Nová studna se musí řádně zkolaudovat. Vodu z ní je dovoleno odebírat až po kolaudaci.  K tomu patří i rozbor vody. Většinou se provádí jen krácený rozbor vody, který zahrnuje parametry jako je obsah dusičnanů, dusitanů a amonných iontů, přítomnost bakterie Escherichia coli a dalších koliformních bakterií, pH a konduktivitu. Dále udává informace například o obsahu železa, zákalu, chuti či barvě vody.

Po dlouhé zimě

Dlouhá zima s množstvím sněhu představuje skutečné riziko. Do vodního zdroje se může dostat například posypová sůl. S dešťovou vodou zase do vody mohou proniknout nebezpečné mikroorganismy.

Nebezpečí v sousedství

Riziko představuje činnost na pozemcích v blízkosti studny. Problém představuje například fakt, kdy majitel sousedního pozemku začne chovat větší množství domácích zvířat. Skutečně závažným problémem je vznik nezabezpečené skládky. V tomto případě je nutné přistoupit k okamžité nápravě, a to i soudní cestou.

Povodně

Přežene-li se přes pozemek přívalový déšť či po povodni je nutné zkontrolovat jakost vody ve studni. Problém představují zejména splachy ze zemědělsky obdělávaných ploch. Tudy se mohou do půdy dostat pesticidy a proniknout škodlivé bakterie. Splachy z vozovek se do studny zase mohou dostat do vody zbytky pohonných hmot a olejů.

Jak pečovat o jakost studniční vody

Drobné nečistoty zadrží filtry. Velikost pórů závisí na tom, zda upravujeme vodu pitnou nebo užitkovou. Filtry jsou pískové nebo z aktivního uhlí, případně obsahují polypropylenovou vložku. V případě většího množství mechanických nečistot je nutné přistoupit k sanaci celé studny a nechat ji řádně vyčistit.  Existují dokonce i filtry, které zachytí zbytky pesticidů nebo dusičnany, a to pomocí speciální vložky s obsahem polymerních materiálů, na nichž probíhá iontová výměna. Filtry pracující na bázi iontové výměny si poradí také s nadměrnou tvrdostí vody. Tvrdá voda nevadí uživateli, její pití je naopak zdravé. Poškozuje však domácí spotřebiče, zejména těch, v nichž dochází k ohřevu vody. Topná tělesa jsou zanášena vodním kamenem a může dojít až k úplnému vyřazení spotřebiče z provozu.

S bakteriemi si poradí dezinfekce. Řešením je ošetřit vodu přípravky na bázi chlóru jako je Savo nebo těmi, jež obsahují aktivní stříbro například Sagen. Účinné řešení představuje ošetření UV světlem, za tímto účelem se instalují germicidní lampy, které vodu spolehlivě zbaví všech mikroorganismů, aniž by byla pozměněna její chuť či zápach. UV lampy se instalují na hlavní přívod vody.

V případě nevyhovujícího rozboru vody nás mnohdy čeká kombinace hned několika opatření. Proto je nejlepší poradit se s odborníky. V Česku působí široké spektrum firem zabývajících se úpravou vody, které vymyslí řešení konkrétnímu odběrateli na míru. Rozbor vody provádějí i pracoviště, které nám v případě nevyhovujících výsledků mohou pomoci ‒ provádějí čištění, dezinfekce nebo rekonstrukce studní.