Jak odstranit staré tapety a příprava na nové tapetování

Některé moderní tapety (včetně většiny tapet z polyvinylchloridu) se označují jako snadno odstranitelné. To znamená, že lze snadno sloupnout povrchovou vrstvu tapety tak, že na stěně zůstane jen její podklad.

Jak nejlépe odstranit staré tapety?

Při strhávání tapet se pokusíme nejprve odchlípnout roh některého z pruhů, abychom zjistili, zda se sloupne. Pokud se sloupne tak, že podlepení tapety zůstane v relativně dobrém stavu, necháme je na stěně jako podklad nových tapet. Pokud je však podlepení tapet poškozené nebo zkrabacené, zvlhčíme je vodou a odstraníme škrabkou.

Jestliže tapeta nejde strhnout, dobře ji navlhčíme. Na podlahu dáme staré noviny, aby se měla rozlitá voda kam vsáknout. Naplníme vědro teplou vodou, přidáme trochu tekutého mycího prostředku a hrst lepidla. Dobře promísíme. Detergent působí jako zvlhčovadlo a lepidlo vlhkou vrstvu udrží na stěně. Při tom se rozmočí staré lepidlo, kterým je tapeta přilepená.

Směs nanášíme na stěnu širokou štětkou nebo válečkem. Můžeme též použít přístroj na postřik rostlin. Tapety necháme nasakovat vodu tak dlouho, dokud je nebudeme moci snadno sloupnout škrabkou. Je-li tapeta opatřena omyvatelnou vrstvou, kterou voda nemůže proniknout, nejprve ji rozrušíme elastickým brusným špalíkem s hrubším zrnem. Nepoužíváme k tomuto účelu ocelový kartáč, protože kousky drátků mohou uvíznout v omítce, a když později zreziví, na povrchu nových tapet se objeví skvrny.

Je-li na stěně příliš mnoho vrstev tapet, odstraníme je pomocí napařovacího odstraňovače tapet, který si třeba vypůjčíme z půjčovny nářadí. Napařovací desku odstraňovače přidržíme těsně u stěny; kombinace tepla a vlhka rychle uvolní lepidlo a poté lze několik vrstev tapet poměrně snadno ve velkých kusech sloupat.

Při práce kolem síťových zásuvek a vypínačů vyšroubujeme příslušné pojistky, popř. vypneme jističe a hlavní spínač. Potom sejmeme krytky ze zásuvek a odstraníme tapety, které pod ní byly založeny.

Jaké tapety známe?

Pojem tapeta zahrnuje řadu materiálů včetně papíru, textilií, polyvinylchloridu nebo korku, popřípadě dvouvrstvého papíru se zalaminovaným dřevem.

Papírové tapety

Role papíru bez potisku či s jednobarevným nebo několikabarevným potiskem. Na našem trhu se dnes dostanou tapety od nejrůznějších výrobců z celého světa v nejrůznějších šířích i délkách svitků. Rozměry proto vždy zkontrolujeme na popisce tapety. Pokud tapetujeme poprvé, zakoupíme solidní silné tapety; laciné tenké tapety se snadno trhají nebo krabatí a jejich lepení je obtížnější.

Dvojité tapety

Tyto tapety sestávají ze dvou vrstev papíru, slepených k sobě. Jsou pevné a případný lisovaný plastický vzorek uchovávají lépe než jednoduché tapety.

Dvojité tapety se zalaminovanými dřevěnými částicemi

Dvě vrstvy papíru, mezi nimiž je zalaminovaná vrstva dřeva. Tyto tapety jsou určeny k přemalování barvou na stěny.

Ražené tapety

Těžké tapety s vylisovaným plastickým vzorem, který je na líci vystouplý a na vrubu vyhloubený. Ražené tapety jsou většinou určeny k přetření barvou, ale existují i s barevným potiskem.

Textilní tapety

Juta, hedvábí nebo postřižky sametu přilepené k papírovému podkladu. U většiny typů textilních tapet se lepidlo natírá na stěnu, nikoli na tapetu.

Tapety z PVC

Tenká vrstva barevného nebo strukturovaného polyvinylchloridu přilepená k papírovému podkladu. Vinyl poskytuje pevný omyvatelný povrch. Tato tapeta je vhodná do kuchyní a koupele.

Korek

Tenká korková dýha přilepená k podkladovému papíru, který je někdy barevný, takže barva prosvítá otvory v korku.

Reliéfní polyvinylchlorid

Reliéfní vzor na povrchu polyvinylchloridu, vytvořený tepelným zpracováním – po stlačení se reliéf rychle obnoví. Dodává se v nejrůznějších barvách a vzorech nebo nebarevný k překrytí emulzním nátěrem.

Pěnový polyetylen

Povrch má charakter textur; při lehkém stlačení se opět vyrovná. Lepí se přímo odvíjením svitku, lepidlo se nanáší na stěnu, nikoliv na tapetu.

Snadno sejmutelné tapety

Tyto tapety se vyrábějí z papíru nebo polyvinylchloridu a snadno se snímají.

Tapety opatřené vrstvou lepidla popř. samolepicí tapety

Papírové či polyvinylchloridové tapety, opatřené na zadní straně vrstvou lepidla, které se aktivuje při ponoření nastříhané tapety do nádoby s vodou.

Podkladové tapety

Podkladové tapety se používají k zakrytí stěn s vlasovými trhlinami nebo nerovnoměrným zbarvením. Podkladovou tapetu lepíme pokud možno ve vodorovných pásech tak, aby tvořila pravý úhel s další vrstvou tapet. Je však možno ji přilepit též ve svislých pásech; v tom případě ovšem dáme pozor na to, aby se spáry podkladu a svrchní tapety nepřekrývaly.

Příprava k tapetování

Na trhu je celá řada lepidel. Některá se dodávají v podobě prášku nebo vloček a míchají se s vodou, jiná se dostanou už namíchaná v kbelících. Nejlepší je použít lepidlo doporučené výrobcem tapety. Těžké tapety vyžadují pevná lepidla; lepidla pro polyvinylchloridové tapety by měla obsahovat přídavek fungicidní látky, zabraňující růstu plísní.

Budeme potřebovat velké nůžky na stříhání tapet, malé nůžky na zastřihování, popř. ostrý nůž a ocelové pravítko k řezání polyvinylchloridových tapet. Dále si připravím štětku k nanášení lepidla a kbelík k jeho rozmíchání, kartáč nebo čistý malířský váleček na uhlazení lepených tapet, jakož i spárový váleček, kovové měřicí pásmo, olovnici, tužku, a tapetářský stůl, pokud ovšem nepoužíváme tapety s již nanesenou vrstvou lepidla.

Stěny pro přilepení tapet musí být suché, čisté a hladké. Není vhodné lepit nové tapety na starý tapetový podklad: nový vlhký podklad je může uvolnit a zkrabatět. Praskliny vyplníme celulózovým tmelem a přebrousíme. Případné nátěry rámů apod. provedeme před nalepením tapet.

Zaměření potřebného množství tapet a jejich koupě

Obvod místnosti včetně dveří a oken vydělíme šíří zvolené tapety. Tak získáme počet potřebných pásů tapety. Délku svitku tapety vydělíme výškou stěny a připočteme celkovou délku odstřižků, které budeme muset odstranit, abychom mohli vzorek jednotlivých pásů tapet vzájemně dobře provázat (často musíme odstřihnout část tapety, abychom získali přesně část vzorku, která horizontálně pokračuje na předchozím už nalepeném pásu). Tak získáme počet pásů z jednoho svitku. Celkový počet pásů potřebných k vytapetování celé místnosti vydělíme počtem pásů, získaných z jednoho svitku. Vyjde nám počet svitků, které musíme zakoupit. Potisk na všech svitcích musí pocházet ze stejné šarže, aby vybarvení tapet bylo naprosto shodné.

Začínáme tapetovat

Změříme vzdálenost mezi stropem a podlahou, popř. mezi svrchní okrasnou lištou a podlahovou lištou a přidáme 5 cm na zaříznutí nahoře nebo dole, popřípadě nahoře i dole. Odstřihneme pás potřebné délky a položíme jej na tapetářský stůl lícem dospod tak, aby přebytek pásu spadal po pravé straně stolu. Tapetu natíráme lepidlem do stromečku – tahy štětky od středu k postranním okrajům pásu. Dbáme na to, aby i okraje byly dobře natřené. Pak tapetu podle připojeného obrázku složíme. Lepidlo necháme vsáknout po dobu doporučenou výrobcem. Mezi tím můžeme přilepit jeden nebo dva pásy tapety.

Tapety začneme lepit na stěně, kde jsou okna. Od rohu okenního otvoru naměříme šíři tapety bez asi 2 cm tak, abychom mohli proužek tapety zahnout do okenního otvoru.

Vezmeme první pruh tapety opatřený lepidlem. Rozbalíme svrchní část pruhu, přiložíme ji ke stěně a dle vyobrazení vyrovnáme se svislou čarou. Jakmile se ujistíme, že tapeta je správně umístěna, pustíme zbytek složené tapety a kartáčem popř. válečkem přitiskneme vertikální střed tapety ke stěně odshora až dolů. Pak tapetu důkladně uhladíme pohybem válečku od středu k postranním okrajům. Nakonec tapety u stropu (stropní lišty) a u podlahové lišty odhrneme hranou nůžek, přesně zastřihneme, definitivně přilepíme a přejedeme válečkem na spáry, aby v těchto místech tapeta dobře přilehla. Váleček na spáry nepoužíváme na ražené tapety, protože to by plastický vzor zploštilo: jemně je přitiskneme suchou houbou nebo čistým válečkem s dlouhým hustým vlasem. Přilepený pás tapety zkontrolujeme. Jestliže se pod ním vytvořily bubliny, uzavřený vzduch vytlačíme ke svislým okrajům. Malé bublinky většinou samy zmizí při vysychání papíru. Pokud nezmizí, prořízneme je žiletkou a jemným štětečkem na vodové barvy zatřeme pod proříznuté okraje bubliny lepidlo. Poté papír přitiskneme ke stěně a přebytečné lepidlo setřeme vlhkým hadříkem.

Potom podle nalepeného pásu vyrovnáme vzorek dalšího pásu tapety a tento pás odstřihneme. Nemáme-li s lepením tapet ještě dostatečné zkušenosti, nepřipravujeme si příliš mnoho pásů najednou. Výjimkou je tapeta, kde není zapotřebí provázat vzorek. V lepení pokračujeme až k rohu – buď vnitřnímu nebo vnějšímu. Obecně nestříháme tapetu tak, aby vnitřní roh přečníval o více než 2 cm: jen tak ji můžeme dobře přizpůsobit nerovnostem omítky. Také na vnějším rohu se nikdy nesnažíme zahnout více než 2 cm okraj: širší okraj můžeme snadno přilepit nakřivo. Je-li hrana rovná, je nutno okrajem dalšího pásu část předchozího pásu přelepit. Pomocí olovnice si zakreslíme další vertikálu.

Jaké problémy nás mohou potkat?

Jakmile dojdeme k elektrickým zásuvkám a vypínačům, vypneme jističe a odšroubujeme kryty zásuvek a vypínačů, abychom pod ně mohli tapetu založit. Pokud však kryty nelze sejmout, obkreslíme jejich vnější obvod a obrazec prořízneme křížem po diagonále; zakreslení plochy kulatých krytů prořízneme do hvězdy tak, abychom pak mohli tapetu přilepit těsně k okraji krytu. Po přilepení k okraji krytu přebytek tapety odstřihneme malými nůžkami.

Tapetu přelepíme zhruba 3 mm přes okraj dveřních nebo okenních rámů, abychom zakryli případnou drobnou spáru nebo nerovnosti na styku stěny a rámu.

Normálně začínáme lepit od okenní stěny, ale pokud má místnost nějakou dominantu, např. komín krbu apod., je lepší začít od svislice dělící přední stěnu komínu na dvě stejné poloviny a pokračovat za roh směrem dozadu. Nebude pak tak nápadné, jestliže vzorek nebude navazovat.