Jak funguje tepelné čerpadlo a kdy se vyplatí

Každý se snaží snížit náklady na topení. Proto se s úsporným vytápěním se počítá již při stavbě rodinných domů nebo bytových komplexů. Cílem je minimalizovat náklady a být co nejméně závislý na rozvodných sítích. Jednu z možných alternativ efektivního vytápění spolu s novými materiály a zateplovacími technologiemi představuje instalace tepelného čerpadla.

Jak pracuje tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo zjednodušeně funguje na opačném principu jako lednice. Ta odnímá teplo ve svých prostorách a odvádí ho do okolí. Tepelné čerpadlo odnímá teplo ze vzduchu, země nebo vody. Získané teplo převede na vyšší teplotní hladinu, a to je potom použité k vytápění objektů. Vyšší hladina tepla se získává stlačením v kompresoru. Takto lze získat teplo i z výrazně chladného okolního prostředí. Tepelné čerpadlo topí dokonce i při -15 °C.

Účinnost čerpadla je dána topným faktorem. Ten vyjadřuje poměr mezi teplem, které čerpadlo vyrobí a elektrickou energií, která je nutná k jeho pohonu. Zjednodušeně je to poměr topného výkonu k příkonu. Čím je topný faktor vyšší, tím je tepelné čerpadlo účinnější. Tepelné čerpadlo je svými rozvody napojené na radiátory nebo na podlahové vytápění. Prvky systému tepelného čerpadla jsou kompresor, chladící tekutina, výparník a tepelný výměník.

Druhy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla dělíme podle toho, z jakého prostředí získávají teplo. Rozlišujeme tepelné čerpadlo země ‒ voda, vzduch ‒ voda, voda ‒ voda a vzduch ‒ vzduch. Nejpoužívanější jsou první dvě. Například u systému voda ‒ voda by bylo potřeba mít dvě studny, proto se instaluje velmi výjimečně. Tepelné čerpadlo vzduch ‒ vzduch v létě pracuje jako klimatizace, ale v zimě může poskytovat teplo. Nejvíce jsou využívaná tepelná čerpadla vzduch ‒ voda. U tepelného čerpadla typu země ‒ voda je nutné udělat hlubinný vrt. Obecně lze říct, že nejúčinnější jsou tepelná čerpadla, která získávají teplo ze země.

Podle čeho vybírat tepelné čerpadlo

Každý dům je jiný a výběr tepelného čerpadla pro konkrétní objekt je individuální záležitost. Výkon čerpadla vybíráme podle toho, zda máme v plánu prostřednictvím tepelného čerpadla ohřívat třeba vodu v bazénu.

Výhody tepelného čerpadla

Investici do tepelného čerpadla je nutné si pořádně promyslet. Velkou výhodou je, že na ni stát přispívá formou dotací nebo grantů. Tepelná čerpadla se vyznačují levným provozem a minimálními nároky na prostor. Jedná se o ekologický zdroj, který nezatěžuje okolí škodlivými emisemi. Moderní tepelná čerpadla jsou téměř bezhlučná a jejich obsluha je jednoduchá. Životnost tepelného čerpadla se pohybuje kolem 20 let. Tepelná čerpadla se hodí do nízkoenergetických a pasivních novostaveb, ale také do starších domů, které jsou důkladně zateplené. Právě dobré zateplení je předpokladem pro optimální využití technologie. Důležité je, aby teplo neunikalo. Proto se tepelné čerpadlo nehodí pro starší nezateplené domy.

Návratnost investice

Návratnost investice se odvíjí od otopného systému, který opouštíme. Záleží, jestli máme elektrokotel nebo kotel na tuhá paliva či topíme plynem. Ceny tepelných čerpadel za posledních deset let výrazně klesly. Domácnosti se navrátí vynaložené náklady průměrně za 6 až 8 let. Tepelné čerpadlo je atraktivní variantou i pro ty, kteří se bojí, že by ve vyšším věku měli problém s přikládáním do kotle. Odpadnou také starosti se skladováním dřeva nebo uhlí. Tepelné čerpadlo je vhodné doplnit rekuperačním systémem, aby byly optimálně pokryty tepelné potřeby objektu a nedocházelo ke ztrátám.