Údržba zahradního jezírka. Rostliny a ryby v jezírku.

Vybudování jezírka je ta snadnější část a skutečná práce teprve začíná. Voda v jezírku snadno podléhá zkažení a je nutné provádět pravidelnou údržbu, která si zabere určitý čas a rozhodně byste ji neměli zanedbávat. Rozhodnete-li se chovat ve svém zahradním jezírku ryby, nezapomeňte, že i ty potřebují určitou péči.

Osázení a údržba

Řasy

Řasám prospívá slunce a minerální soli. Týden poté, co jste jezírko nově naplnili, do něj umístěte rostliny, které produkují hodně kyslíku, jak je např. vodní mor (Elodea canadensis), a nadto absorbují minerální soli. Na jaře vysaďte leknín, který přistíní hladinu.

Lamač ledu

Laminátové bazénky může poškodit led. V zimě přivažte k hrdlu prázdné umělohmotné láhve kámen a nechte ji plavat ve vodě. Když jezírko zamrzne, láhev vyrovná tlak ledu.

Prostor k životu

Pobřežní rostliny, které vysadíte k okraji jezírka, by neměly být blízko u sebe. Vysoké rostliny jako vrbina by měly být od sebe vzdáleny nejméně 45-60 cm a menší druhy jako blatouch alespoň 30 cm. Vybíráte-li rostliny pro zvláště malé jezírko, pak se vyhněte kejklířce, vodní mátě nebo houttuynii. Tyto rostliny dokážou být velice invazivní.

Dodržte proporce

Širokolisté rostliny, jako jsou Gunnera manicata a reveně, jsou u většího jezírka skutečně impozantní, ale u malého budou vypadat nepřirozeně. Když vybíráte rostliny pro jezírko a okolí, nezapomínejte na jeho rozměry a zvolte rostliny, jejichž konečná velikost bude ve vyhovujícím poměru k okolí.

Správná péče

K odstraňování různých nečistot z jezírka používejte malou síťku na ryby. Pokud napadané nečistoty neodstraníte, klesnou ke dnu, kde se rozloží a znehodnotí vodu. Na podzim, kdy vám problémy může způsobit padající listí, přetáhněte přes hladinu síť proti ptákům a přikolíčkujte ji k zemi. Síť zabrání padajícímu listí, aby spadlo na hladinu.

Zachování přírodní rovnováhy

Malé jezírko není třeba čistit a znovu napouštět častěji než jednou za 4-5 let a velké jednou za 9-10 let. Častá výměna vody brání tomu, aby se v jezírku vytvořila přírodní rovnováha. Je-li ale voda příliš špinavá nebo zapáchá, ihned jezírko vypusťte a před novým napuštěním důkladně vyčistěte.

Ryby v jezírku

Dostatek místa pro život

Předtím, než si vyberete a do jezírka vypustíte ozdobné ryby, např. jesena zlatého nebo kapry koi, musíte vypočítat, kolik jich tam můžete dát. Přibližně platí, že na každých 5 cm ryby má být 90 cm2 hladiny. Rozhodně platí, že je lepší mít ryb méně než více.

Ochrana proti ptákům

Přes jezírko napněte síť s velkými oky. Odradíte tak volavky od rybaření. Síť připevněte k zemi a zvedněte ji nad hladinu tak, že pod ní protáhnete provázky, které vedete přes jezírko a přivážete ke kolíčkům.

Ohleduplné vypuštění ryb

Když vpouštíte do jezírka nové ryby, ochraňte je před šokem z náhlé změny teploty. Sáček s rybami nechte asi hodinu nebo dvě plavat v nádrži, dokud se teploty nevyrovnají. Pak ho otevřete a ponořte, aby z něj ryby mohly volně vyplavat.

Ryby v zimě

Když hladina zamrzne, ryby najdou útočiště na dně. Pokud není v ledu otvor, může být zásoba kyslíku rychle vyčerpána. Otvor uděláte snadno, postavíte-li na hladinu hrnec s horkou vodou, který led roztaví. Při trvalých mrazech postup opakujte.

Krmení ryb

V létě ryby není třeba krmit. Živí se vajíčky hmyzu, larvami, semeny a drobnými rostlinkami. V zimě mají částečné období klidu a krmit se také nemusí. Od února do května a od konce září do konce listopadu je přikrmujte. Nesnědené krmení ale může znečistit vodu.

K zamyšlení

Hnojiva a pesticidy se mohou dostat do jezírka a ublížit rybám. Tyto látky také mohou narušit chemickou rovnováhu vody a podpořit růst řas. Ošetřujete-li chemicky trávu kolem jezírka, přetáhnete přes něj polyetylenovou fólii. Také kousky trávy ze sekačky, které pocházejí z chemicky ošetřovaného trávníku, mohou vodu znečistit. Když sekáte blízko jezírka, připevněte na sekačku sběrný koš.

Přírodní život na zahradě

Jezírko vstřícné k návštěvníkům

Přesvědčte se, že zvířata, jako jsou ježci, mají bezpečný a snadný přístup k vodě. Z dlažebních kostek nebo oblázků postavte mírně se svažující břeh nebo na sebe nastavte v některé části jezírka několik kamenů. To umožní zvířatům snadno pít, ptákům to pomůže při koupání a žáby se dostanou snáze do vody a z vody.

Úklid nechte plžům

Jakmile se vám dobře ujaly vodní rostliny, můžete dát do jezírka párek vodních plžů. Budou jako neúnavné hospodyňky neustále obcházet stěny a čistit je od řas a rybích odpadků. Není však rozumné vypouštět plže, jsou-li rostliny ještě mladé, protože jim mohou poškodit křehké listy.

Žabí vajíčka, mladé žabky a péče o ně

Žabí vajíčka, která chcete rozdat přátelům do jejich jezírka, můžete nabrat dětskou síťkou na ryby. Vajíčka nikdy nesbírejte v přírodě. Je-li celý okraj jezírka dlážděný, nechte v některých místech dlažbu porůst rostlinami. Tak zajistíte bezpečnou cestu mladým žabám a čolkům, kterým by jinak rozpálená dlažba ublížila.

Domov pro kachny

Máte-li velkou zahradu a hluboké jezírko, přivábíte možná do zahrady divoké kachny a jiné vodní ptáky. Můžete zkusit, zda by se u vás neusadili. Vytvořte uprostřed jezírka ostrůvek, kam se nedostanou kočky a jiné šelmy. Vodní ptáci si ostrůvek mohou vybrat k hnízdění a bezpečnému vyvedení mladých. Plocha hladiny jezírka by měla být nejméně 15 m2 a voda by měla být tak hluboká, aby se v ní vodní ptáci mohli potápět.