Instalace kuchyňské linky

Části kuchyňské linky pro umístění na podlaze i pro zavěšení na stěnu mívají standardní rozměry. Standardní podlahové jednotky jsou 60 cm popř. 120 cm široké, 60 cm hluboké. Jejich výška včetně pracovní desky činí obvykle 90 cm. Nástěnné skříňky jsou pouze 30 cm hluboké a bývají 60 nebo 120 cm široké. Řada výrobců ovšem nabízí nejrůznější jednotky v nejrůznějších skříňkách. K dispozici jsou také rohové skříňky nebo skříňky určené pro menší prostory.

Kuchyňskou linku je možno koupit už sestavenou. K rozloženým jednotkám je zpravidla připojen podrobný návod na sestavení. Ať už se rozhodnete pro kteroukoli variantu, nejprve si důkladně změřte kuchyň. V měřítku si narýsujte podrobný plán, abyste mohli rozhodnout, kam co přijde. Umístěte ke stěně jednu nebo více základních jednotek tak, abyste nemuseli řezat pracovní desku a měli dostatek pracovního prostoru. Před montáží spodních jednotek sejměte podlahové lišty, abyste mohli skříňky přisunout co nejblíže ke stěně.

Nástěnné skříňky připevníme symetricky nad podlahové jednotky tak, aby mezi pracovní deskou a spodní stěnou nástěnných skříněk byl rozestup 40 až 45 cm.

Montáž podlahových skříněk

Předem sestavené skříňky jsou zcela pravoúhlé, ale stěny a podlaha kuchyně pravděpodobně nejsou provedeny tak přesně; podlaha možná není vodorovná. V případě nutnosti můžete vyrovnat podlahu, ale k vyrovnání skříněk podél stěn budeme potřebovat podkladové klíny. Skříňku postavíme na místo a zakreslíme si průběh spáry mezi zadní stěnou skříňky a zdí. Z překližky nebo tenkých latí vyrobíme podkladové klíny.

Skrze montážní otvory nástěnných skříněk označíme místo pro vyvrtání otvorů ve zdi. Do vyvrtaných otvorů vložíme hmoždinky. V dřevěných klínech vyvrtáme otvory, kterými budou procházet vruty mezi montážními otvory ve skříňkách a otvory ve zdi. Skříňku přišroubujeme ke zdi. Pomocí vodováhy skříňku usadíme ve vodorovné poloze. V případě potřeby upravíme tloušťku podlahových klínů.

Montáž pracovní desky

Pokud je nutno upravit délku pracovní desky, uřízneme ji ostrou okružní pilou s jemným ozubením, vykružovačkou nebo listovou ruční pilkou. Je-li řezná plocha viditelná zvenčí, zakryjeme ji nažehlenou dýhou stejného vzhledu jako ostatní povrch skříňky.

Pracovní desku přiložíme na svrchní stranu skříněk a přitiskneme ji zadní hranou ke stěně, abychom překryli případnou spáru mezi zadní hranou skříněk a stěnou. Pracovní desku přichytíme ke skříňkám pomocí vrutů, které prošroubujeme skrze otvory v plastových úhelnících, připevněných k horním lištám skříněk. Šrouby mohou mít jen takovou délku, aby neprorazily na povrch pracovní desky.

Montáž nástěnných skříněk

Jakmile připevníme pracovní desku, změříme si odstup mezi deskou a dnem budoucích nástěnných jednotek. Pozici dna si zakreslíme na stěnu. Pokud chceme na stěnu nalepit obkládačky, odstup určíme tak, že délku jedné strany dlaždice vynásobíme počtem řad dlaždic a připočteme šíři spár. Skříňky přiložíme ke stěně v požadované výšce, prozatímně je podepřeme trámky nebo cihlami a zakreslíme si místa pro otvory ve stěně. Skříňky umístíme symetricky nad podlahovou jednotku. Svislé i vodorovné hrany vyrovnáme pomocí vodováhy. Vyvrtáme otvory ve zdi, skříňky přišroubujeme a odstraníme podpěru.