Nízkoenergetický dům: nejlepší investice (nejen) pro podzim života

Na základě dosavadních zkušeností lze očekávat, že cena energie nutné k vytápění našich příbytků poroste. Zároveň je téměř jisté, že státní důchod v budoucnosti pokryje jen nejnutnější, skromné živobytí. I po skončení ekonomické aktivity však budeme kromě jídla potřebovat bydlet, topit a svítit. A právě zde lze nalézt potenciál k úsporám. Nejlevnější energií se totiž stane ta, kterou nespotřebujeme.

Společný jmenovatel nízkoenergetických domů

Množství energie, které obyvatelé v příbytku s nízkoenergetickým standardem spotřebují na vytápění a ohřev vody, je výrazně nižší než přikazují normy a předpisy. Podle spotřeby energie můžeme definovat jednotlivé varianty úsporného bydlení: domy nízkoenergetické, pasivní a také domy aktivní s přebytky energie, kterou vyrobí fotovoltaické panely.

Uspořená energie v číslech

Základním parametrem, který určuje energetický standard, je energie v kilowatthodinách (kWh) potřebná k vytopení jednoho metru podlahové plochy za rok. Dle tohoto ukazatele by roční spotřeba tepla v pasivní stavbě neměla být vyšší než 15 kWh, v nízkoenergetické by neměla přesáhnout 50 kWh. Pro srovnání: u klasických kvalitních novostaveb se toto číslo pohybuje kolem 100 kWh a u starší výstavby 150 až 200 kWh.

Co musí splňovat nízkoenergetický nebo pasivní dům

Dům v pasivním standardu se vyznačuje celistvým, kompaktním tvaremCílem je minimalizovat plochu, skrze kterou by mohlo unikat teplo. Proto pasivní stavby působí na první pohled skromně a nenápadně. Je to velký rozdíl oproti honosným sídlům 90. let s členitými střechami, výklenky nebo dokonce věžičkami.

Na rozdíl od nízkoenergetického domu, který je hlavně dobře zateplený, se pasivní stavba neobejde bez dalšího speciálního vybavení.

Pasivní dům, ať už se jedná o dřevostavbu, nebo tradiční zděnou stavbu, obsahuje následující konstrukční prvky a řešení:

  • Stěny jsou opatřeny kvalitní tepelnou izolací o tloušťce 15 až 25 cm.
  • Součástí střechy a obvodových zdí jsou parozábrany, díky kterým je dům vzduchotěsný (takzvaně neprůvzdušný).
  • Výměnu vnitřního vzduchu zajišťuje systém nuceného větránírekuperace s výměníkem. Rekuperace zajistí optimální teplotu a vlhkost vnitřního prostředí. U některých investorů však vzduchotechnické systémy vzbuzují obavy týkající se náročnosti jejich údržby a případné výměny jednotlivých komponent.
  • Pojem pasivní standard nezahrnuje jen použité materiály a technologie. Budoucí úspory se významně odvíjejí i od samotné polohy stavby. Obytné místnosti musí být orientovány na jih, zádveří a chodby na sever.
  • Ekologický koncept: design pasivních domů se inspiruje v přírodě. Vnějšku dá přírodní vzhled například obklad z modřínového dřeva, vnitřní zdi mohou pokrývat hliněné omítky a jedinečnou dominantou se může stát střecha pokrytá zelení.

Ostatní vybavení, zejména otopný systém, již bývá individuální. Pasivní domy mohou být vytápěny elektřinou, plynem, nebo pevnými palivy. I přes vyšší finanční náročnost jsou oblíbená tepelná čerpadla. Vodu lze ohřívat i pomocí fotovoltaických panelů nebo termických kolektorů.

Na výslednou energetickou bilanci objektu mají nezanedbatelný vliv domácí spotřebiče, proto by měly být co nejúspornější. Osvětlení v pasivních domech bývá regulované pomocí čidel. Místnosti, kde není vyžadováno světlo dle norem (šatny) mohou být propojeny se střechou prostřednictvím světlovodů.

Stejně jako úspory elektřiny jsou na místě i úspory další cenné komodity: vody. Koupelny a kuchyně bývají vybaveny termostatickými bateriemi a perspektivní je zabudování nádrží na sběr dešťové vody, kterou lze používat pro splachování WC nebo zalévání zahrady.

Bydlení s přidanou hodnotou

Investorů v oblasti rodinné výstavby, kteří se o úsporné bydlení zajímají, přibývá, přestože se vzhledem k dlouhé životnosti stavby změna v přístupu, použitých materiálech a technologiích projeví až za dlouhý časový úsek. Kvalitní bydlení je sice vykoupeno vyšší pořizovací cenou, ale investice se vrátí v podobě nižších provozních nákladů (v důchodu můžeme klidně strávit až třetinu života) a úsporný dům je také lépe prodejný. Zároveň se pasivní dům stává životním stylem: minimalizuje emise, ladí s krajinou a dokáže umožnit alespoň částečnou nezávislost na energetických sítích.

Autor: Marcela Malcová