Barvy na nátěry ve zkratce

Na stálost a pěkný vzhled malířského nátěru má samozřejmě vliv správná příprava podkladu a pečlivá práce při natírání, ale stejně důležitý – ne-li důležitější – je výběr správné barvy. Různorodost barev, emailů a laků různého určení, vlastností a samozřejmě ceny je dnes skutečně obrovská, proto se pořádně zamyslete, než si vyberete.

Druhy barev

Barvy lze v zásadě rozdělit na dva druhy: na ty, které se ředí vodou, díky čemuž snadno udržujeme štětce a válečky čisté, a na ty, které se ředí ředidlem. V případě těch druhých nezapomeňte koupit odpovídající ředidlo.

Vodové barvy se dělí na barvy minerální (vápenné, cementové a křemičité), klihové a emulzní, jimž se také říká disperzní, a ty se dělí na vinylové, latexové a akrylové. Emulzní barvy jsou po vyschnutí vodovzdorné, což znamená, že povrch, který je takovou barvou natřen, lze omývat vodou. Zvláštním druhem emulzních barev jsou fakturační hmoty – ty se používají ve vrstvách o tloušťce 2-3 mm, což dovoluje zakrýt drobné nerovnosti a pukliny v omítce.

Barvy ředěné ředidlem – k nim patří mimo jiné barvy olejové, olejovo-pryskyřičné, ftalové, polyvinylové, chlorokaučukové, epoxidové, nitrocelulózní a mnohé další.

Existují barvy, které se používají na nátěry interiérů, i takové barvy, jež lze používat jen k nátěrům z venčí (nepodléhají tolik vlivům počasí, ale mohou vylučovat látky škodící zdraví). Zkontrolujte, jakou barvu kupujete, zvláště chcete-li ji použít v bytě.

Některé barvy mají po použití nepropustný povrch, jiné mají pórovitou strukturu, díky níž může natřený podklad dýchat.

Základní nátěr

Před vlastním malováním je třeba nanést základní nátěr. Důležité je to zejména v případě hrubého povrchu, to znamená takového, který ještě nebyl vymalovaný nebo z něhož byla odstraněna stará barva.

Budete-li používat emulzní barvy na omítku nebo na beton, musíte natřít podklad krycí barvou zředěnou vodou v poměru 1:1. Ve vlhkých prostorách se do podkladové barvy přidávají příměsi proti houbám a plísním. I k nátěrům dřeva krycí barvou je třeba použít přípravek proti houbě, zvláště bude-li dané dřevo vystaveno vlhkosti. Před podkladovým nátěrem dřeva jehličnanů je vhodné zbavit dřevo pryskyřice, například 25% roztokem acetonu.

Kov natíráme nejdřív antikorozními barvami, které se vyrábějí na bázi různých rozpouštědel.

Základová vrstva

Natíráte-li starý, nepoškozený povrch, můžete na něj prostě nanést jednu vrstvu čerstvé ochranné barvy, kdežto natíráte-li něco nově nebo chcete změnit barvu, musíte použít základovou barvu, která obsahuje víc pigmentu, a proto má lepší krycí vlastnosti.

Barvy chránící před ohněm při požáru bobtnají a chrání tak natřenou věc před ohněm a vysokou teplotou. Používají se k nátěrům stavebních součástek ze dřeva a oceli.

Vodovzdorné barvy se používají především k nátěru dřeva, které je vystaveno vlhkosti (například dřevěného obložení v koupelnách, částí lodí apod.).

Krycí barvy

Vnější vrstvu malířského nátěru tvoří krycí barvy. Ty jsou rozhodující pro vzhled natíraného povrchu, jeho barvu a strukturu, ale i pro lesk (nebo jeho absenci, tedy pro matný povrch). Krycí barvy také chrání spodní nátěrové vrstvy, a proto musejí být odolné proti mechanickému poškození, například proti úderům nebo obrušování. Jedním z dalších druhů krycích barev jsou chemicky tvrzené laky, které se obvykle prodávají v dvojím balení – v menším je ustalovač a ve větším pryskyřice. Před použitím musíte obě složky důkladně promíchat.

K natírání předmětů, které ohrožuje působení vysokých teplot (například dvířek u kamen nebo trubek, jimiž proudí kouř), používáme ohnivzdorné barvy. Zvláštním druhem krycích barev jsou barvy proti porostům, které chrání trup lodi před řasami a různými porosty.

Laky

Laky jsou průsvitné barvy, které používáme především k nátěrům dřeva. Chrání natřené dřevo před atmosférickými vlivy a usnadňují jeho udržování v čistotě, zároveň však umožňují obdivovat kresbu a suky dřeva. Kromě bezbarvých, zcela nebo téměř zcela průsvitných laků používáme i zbarvující laky, které mění barvu dřeva, ale nezakrývají jeho kresbu.

Jak namíchat barvy?

Každá barva se skládá nejméně ze dvou složek, majících různou hmotnost, a proto musíte dbát na to, aby byla barva během celého malování dobře rozmíchaná. Než otevřete malou plechovku olejové barvy, měli byste ji několik minut koulet po podlaze, aby se její obsah promíchal. V případě větší plechovky opatrně rozmíchejte její obsah kouskem lišty. Občas barvu promíchejte i během malování. Také ji důkladně promíchejte, ještě než ji nalijete do nádoby, z níž ji budete nabírat.

Jestliže nemůžete sehnat dostatek hotové barvy příslušného odstínu, můžete se pokusit zkombinovat si ji sami – například chcete-li získat oranžovou barvu, smícháte červenou se žlutou. Nezapomeňte však, že tímto způsobem můžete míchat pouze barvy stejného druhu, nejlépe též od stejného výrobce. Emulzní barvy lze barvit speciálními pigmenty, nejčastěji tekutými. Rovněž v tomto případě je velice důležité je dobře promíchat.

Jdete-li kupovat barvy, přesně prodavači popište, co chcete natírat. V případě vícevrstevných nátěrů si sežeňte, jestli je to možné, základovou i krycí barvu a ředidlo od stejného výrobce.