Mýty a mylné představy o vyhledávačích

Během posledních několika let se objevilo několik mylných představ o tom, jak fungují vyhledávače. Začátečníci v SEO jak tak často zmatení a přesně neví, na co je důležité se zaměřit a jak to dělat efektivně. V této části si vysvětlíme si několik hlavních mystifikací.

Odesílání URL adresy vyhledávačům přes formulář

V počátcích SEO (pozdní devadesátá léta) měly vyhledávače k dispozici formuláře, které byly součástí optimalizačního procesu. Webmasteři a majitelé stránek odesílali URL adresy svých webů s dalšími informacemi o stránce a klíčovými slovy vyhledávačům. Po odeslání formuláře vyhledávací robot prolezl daný web a zahrnul tento zdroj do svého indexu.

Tento proces však nebyl zdaleka optimální, jelikož odesílané URL adresy byly často spamem a tak se nakonec proces indexování webů vydal cestou crawlování. Od roku 2001 nebylo vyžadováno odesílání URL adresy vyhledávačům a tato metoda se začala stahovat do ústraní. Vyhledávače veřejně publikují, že odeslané URL adresy už málokdy využívají a že nejlepší praxí je získání zpětných odkazů z jiných webů. Tím bude vás obsah vystaven vyhledávačům přirozeně.

Stále však můžete najít odesílací formuláře, ale jsou to už jen pozůstatky minulosti a v moderním SEO jsou zbytečné. Největší vyhledávače používají své nástroje pro webmastery, kde máte detailní přehled o tom, jak vyhledávače na váš web nahlížejí a jaké stránky indexují.

Meta tagy

Kdysi byly meta tagy (zejména meta tag keywords) důležitou součástí procesu SEO. Do tagu keywords se zahrnovali klíčová slova, o která jste měli zájem, aby se na ně vaše stránky zobrazovaly ve vyhledávání. Když uživatelé tyto slova a fráze vyhledávali, mohla ve vaše stránka objevit ve výsledcích vyhledávání. Tento proces však byl velmi zahlcován spamem a nakonec byl hlavními vyhledávači zcela vyřazen z hodnotících signálů.

Další tagy, zejména tag title a description (zmiňované v předchozích kapitolách), jsou stále využívány pro kvalitní on-page optimalizaci.Navíc meta tag robots je důležitým nástrojem pro řízení přístupu vyhledávacích robotů. Je tedy důležité brát na vědomí, že meta tagy jsou stále součástí SEO, ale nejsou jediným hodnotícím prvkem.

Keywordstuffing (tapetování klíčovými slovy)

Občas určitě narážíte na stránky, které vypadají jako čistý spam.

Něco, co vypadá třeba takto:

Honza, levný instalatér z Prahy, je nejlepším levným instalatérem v Praze pro všechny vaše potřeby v instalatérství. Kontaktujte levného instalatéra z Prahy dříve, než bude pozdě.

Není žádným překvapením, že hlavní přetrvávající mýtus v SEO kolem hustoty klíčových slov – počet slov na stránce vydělený počtem instancí daného klíčového slova – je vyhledávači používán pro výpočty relevance a pořadí.

Ačkoli byl tento mýtus již vyvrácen, pořád se často v SEO kruzích omývá. Mnoho SEO nástrojů se stále živí konceptem, že hustota klíčových slov je důležitou metrikou. Není! Ignorujte tato tvrzení a používejte klíčová slova inteligentně a s ohledem na použitelnost. Hodnota 10 instancí klíčových slov na stránce je mnohonásobně menší, než získání zpětného odkazu z kvalitního zdroje, který si myslí, že nejste vyhledávačový spamer.

Placené vyhledávání pomáhá při získávání organické návštěvnosti

Nejběžnější SEO mýtus: výdaje na inzerci ve vyhledávačích (PPC) zlepšují vaše organické SEO hodnocení.

Značné zkušenosti a výzkumy dokázaly, že placená reklama neovlivňuje výsledky organického vyhledávání. Společnosti jako Google, Bing nebo Seznam mají striktně oddělená střediska inzerce a vyhledávače, aby tomuto za každou cenu zabránili.

Inzerenti na Google si všimli, že i když měsíčně utratily miliony dolarů za reklamu, nemohou dostat zvláštní přístup nebo posuzování od týmů pro vyhledávání nebo týmu pro webový spam. Dokud vyhledávače budou dodržovat oddělení jednotlivých pracovišť, můžeme si být jisti, že ovlivňovat organické vyhledávání díky inzerci nemůžeme.

Spam ve výsledcích vyhledávání

Dokud bude organické vyhledávání, bude zde i spam. Praxe spamu ve vyhledávačích je taková, že se neustále vytváří spamové weby k umělému navyšování hodnocení nebo zneužití algoritmů hodnocení.

Obsazení prvního místa ve výsledcích vyhledávání totiž může přinést nemalé finanční příjmy. Není se tedy čemu divit, že manipulace s vyhledávači je tak populární aktivitou. Nicméně jen čím dál víc obtížnější a méně cenná a to ze dvou důvodů:

  1. Nestojí to za úsilí

Uživatelé nenávidí spam a vyhledávače vynakládají nemalé finanční prostředky k boji proti němu. Mnozí věří, že hlavní výhodou společnosti Google v uplynulých letech byla schopnost lépe kontrolovat a odstraňovat spam než její konkurenti. Boj proti webovému spamu je činnost, na kterou všechny vyhledávače vynakládají spoustu peněz, času a zdrojů.

Nemá cenu vynakládat všechen čas a úsilí na něco, co vyhledávače stejně zahodí. Je mnohem lepší investovat do dlouhodobé strategie s přidanou hodnotou.

  1. Chytřejší vyhledávače

Vyhledávače vyvinuly inteligentní metodiky pro boj se spamovou manipulací, je tedy obtížné ovlivnit jejich algoritmy. Metriky jako je TrustRank, statistická analýza a historická data vedly k poklesu množství spamu ve vyhledávací síti a značce zatraktivnily taktiky zvané WhiteHat SEO (ty, které neporušují pravidla vyhledávačů).

Aktualizace Panda od společnosti Google představila sofistikované algoritmy strojového učení pro boj se spamovými weby a jinými stránkami s nízkou hodnotou. Tyto algoritmy se průběžně inovují a zdvihají laťku pro dosažení kvalitních výsledků.

Je důležité mít na paměti, že manipulativní techniky obecně nepomáhají a často vedou k tomu, že váš web postihne penalizace.

Analýza spamu na úrovni stránky

Vyhledávače provádějí analýzu spamu mezi jednotlivými stránkami a celým webem (doménou). Nejprve se podíváme na to, jak hodnotí manipulativní postupy na úrovni adresy URL.

KeywordStuffing

Jedna z nejzřetelnějších a nešťastných technik spamu, keywordstuffing, zahrnuje opakované vkládání klíčových slov nebo frází na stránku, aby se zdálo, že je pro vyhledávače relevantnější. Jak je uvedeno výše, tato metoda je téměř jistě neúčinná.

Vyhledání klíčových slov a frází na stránce není pro vyhledávače nijak náročné a jejich algoritmy pak dokáží velmi přesně vyhodnotit, zda se jedná o keywordstuffing nebo ne. Můžeme tedy doporučit, abyste se této praxi vyhýbali.

Nepřirozené získávání zpětných odkazů

Jedna z nejoblíbenějších forem webového spamu, manipulativní získávání odkazů, se snaží obelstít vyhledávače při využívání popularity odkazů v jejich algoritmech pro hodnocení, aby uměle zlepšili viditelnost stránky. Jedná se jednu z nejobtížnějších forem webové spamu, kterou musí vyhledávače odhalit, protože se může objevovat v mnoha způsobech.

Programy na výměnu zpětných odkazů: Weby vytváří stránky s odkazy, které na sebe navzájem odkazují. Vyhledávače tuto techniku nemají větší problém odhalit a odkazy následně znehodnotit, jelikož výměna se často drží podobného vzorce.

Sdružování odkazů: Patří sem tzv. link farmy a odkazové sítě, kde se nachází weby s falešnými nebo nekvalitními informacemi. Weby jsou vytvářeny nebo udržovány čistě jako zdroje odkazů k umělému zvýšení hodnocení. Vyhledávače se snaží detekovat spojení mezi jednotlivými weby a zamezit tak vzájemnému zvyšování hodnocení popularity.

Placené odkazy: Ti, kteří usilují o získání vyššího hodnocení, nakupují odkazy z webových stránek, kde jejich majitelé jsou ochotni umístit odkaz výměnou za peníze. Takto mnohdy vznikají obrovské sítě nakupujících a prodávajících, i když vyhledávače usilují o omezení této činnosti. Avšak tento způsob získávání odkazů, k nelibosti Google a spol., bývá většinou přínosem pro obě zúčastněné strany.

Málo kvalitní odkazové katalogy: Jedná se o častý způsob manipulace se získáváním odkazů na poli SEO. Velký počet webových adresářů s platbami za umístění odkazu, se tváří jako legitimní a přínosné pro trh. Nicméně tyto adresáře mnohdy nebývají vůbec navštěvované a vyhledávače často podnikají kroky k jejich omezení tím, že jim snižují hodnocení, jelikož jejich přínos je prakticky nulový.

Existuje mnoho dalších manipulativních technik pro získání zpětných odkazů, které vyhledávače již identifikovaly. Ve většině případů také nalezli algoritmické metody pro snížení jejich dopadu.

Cloaking (maskování)

Základním principem pokynů pro webmastery je ukázat stejný obsah vyhledávacím robotům (crawlerům), který zobrazujete lidskému návštěvníkovi. To znamená, abyste neschovávali text v kódu HTML, který návštěvník webových stránek nevidí.

Když jsou tyto pokyny pro webmastery porušeny, vyhledávače to nazývají jako cloakinga podniknou kroky k tomu, aby tyto stránky nezískávaly hodnocení ve výsledcích vyhledávání. Cloaking může být prováděn mnoha způsoby a z různých důvodů, a to jak pozitivních, tak negativních. V některých případech mohou vyhledávače povolit praktiky, které jsou technicky cloaking, ale zároveň přispívají k pozitivní zkušenosti uživatelů. Je tedy lepší tuto metodu schovávání části textu řádně nastudovat.

Stránky s nízkou hodnotou

Ačkoli to technicky nemusí být považováno za webový spam, všechny vyhledávače mají metody, které určují, zda stránka poskytuje svým uživatelům jedinečný obsah a hodnotu. Mezi nejčastěji filtrované typy stránek patří slabý affiliate obsah, duplicitní obsah a dynamicky generované obsahové stránky, které poskytují velmi málo jedinečného textu nebo hodnoty. Vyhledávače jsou proti tomu, aby zobrazovaly tyto stránky, a používají k tomu různé algoritmy pro analýzu obsahu (Panda) a odkazů (Penguin).