Měření a sledování úspěšnosti vaší SEO strategie

Pokud ji můžete měřit, můžete ji také zlepšit. Při optimalizaci pro vyhledávače je měření rozhodující pro úspěch. SEO specialisté sledují data o hodnocení webu ve vyhledávačích, doporučeních, zpětných odkazech a dalších údajích, které pomáhají analyzovat SEO strategii a vytvářet nové cesty k úspěchu.

Doporučené metriky ke sledování

Přestože každá firma je jedinečná a každá webová stránka má různé metriky, které jsou důležité, následující seznam je téměř univerzální. Uvedeme zde kritické metriky pro SEO, obecnější metriky nebudou zahrnuty.

Podíl vyhledávačů na příchozí návštěvnosti webu

Každý měsíc sledujte zdroje, ze kterých vám chodí návštěvnost na web.

  • Direct (přímá návštěvnost): vstup přes adresní řádek, záložky, odkazy v emailech bez měřícího kódu atd.
  • Referral Traffic: z odkazů na webech nebo emailech s měřícím kódem, propagační kampaně
  • Search Traffic: dotazy, které odesílají návštěvnost z jakéhokoli většího nebo menšího vyhledávače

Znát procentuální i přesná čísla vám pomůže identifikovat slabé stránky a dostanete potřebná data, která můžete využít při pozdějším srovnání vaší kampaně. Pokud například zjistíte, že vám dramaticky klesla návštěvnost, která přicházela z odkazů s malým významem, nemusíte se moc trápit. Na druhou stranu, pokud vám dramaticky poklesne příchozí návštěvnost z vyhledávačů, máte možná potíže, které je nutné neprodleně vyřešit.

Všechny tyto údaje byste měli využívat ke sledování vašeho úsilí a následnému plánování dalších kroků.

Podíl návštěvnosti z jednotlivých vyhledávačů

Měření podílů vaší návštěvnosti z jednotlivých vyhledávačů je užitečné hned z několika důvodů:

Porovnání jednotlivých podílů vyhledávačů
Porovnejte podíl objemu návštěvnosti každého vyhledávače s jeho odhadovaným podílem na trhu.

Získáte přehled o potenciálním poklesu návštěvnosti
Pokud by vám výrazně klesla návštěvnost z vyhledávačů, znát relativní a přesné podíly jednotlivých vyhledávačů bude nezbytné pro přesnou diagnostiku problému. Pokud všechny vyhledávače vypadají stejně, problém bude v přístupnosti webu. Pokud klesne jenom Google a ostatní zůstávají na předchozích úrovních, je pravděpodobné, že se jedná o penalizaci nebo znehodnocení vaší SEO strategie tímto vyhledávačem.

Odhalíte strategickou hodnotu
Je velmi pravděpodobné, že některé vaše kroky v optimalizaci budou mít lepší výsledky u některých vyhledávačů oproti ostatním. Pokud se vám podaří identifikovat taktiku, která má úspěch v určitém vyhledávači, budete lépe vědět, na co své úsilí zaměřit.

Návštěvnost, které se vztahuje na určitá klíčová slova a fráze z konkrétního vyhledávače

Klíčová slova, přes která vám chodí návštěvnost, jsou další nedílnou součástí analytického koláče. Měli byste je pravidelně sledovat, abyste mohli identifikovat nové trendy v poptávce klíčových slov, posoudit výkonnost klíčových termínů a nalézt výrazy, ze kterých plyne značná část návštěvnosti, pro kterou jste potenciálně nedostatečně optimalizováni.

Míra konverze podle vyhledávacího dotazu

Podle fráze použité ve vyhledávacím dotazu a její úspěšnosti převedení na konverzi, můžete vyhodnotit, zda by bylo dobré vylepšení SEO pro cílovou stránku a zároveň zapracovat přímo na použitelnosti dané stránky. Je důležité analyzovat vyhledávací dotazy a vstupní stránky, na které vám nejvíce chodí uživatelé, pro jejich maximální využití a získání co nejvíce konverzí nebo splnění vašich cílů.

Počet stránek, které získaly aspoň jednoho návštěvníka z vyhledávačů

Znát počet stránek, které obdrží návštěvnost z vyhledávání, je základním kritériem pro sledování výkonu v SEO.