Otcovská dovolená a vše, co o ní potřebujete vědět

Od letošního února už není potřeba, aby si otcové v práci brali dovolenou či neplacené volno, pokud chtějí pár prvních dní strávit doma se svým čerstvě narozeným potomkem. Byla totiž zavedena otcovská dovolená.

Základní informace

Otcovská dovolená byla zavedena v letošním roce. Lze ji čerpat po dobu jednoho týdne (sedm po sobě následujících dnů, přerušení není možné), a to kdykoliv v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Přesný den nástupu na otcovskou si tatínek může určit sám.

Podmínkou je, aby muž byl zapsán jako otec dítěte v knize narození podle zákona o matrikách. Otcovskou pak může čerpat, i když nežije s matkou ve společné domácnosti nebo je matka i dítě po celé šestinedělí například v nemocnici. Nárok na dávku má i muž, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů.

Tatínek podnikatel a otcovská dovolená?

Dávku otcovské poporodní péče může čerpat i osoba samostatně výdělečně činná, je však třeba splňovat potřebnou dobu účasti na nemocenském pojištění, to znamená že OSVČ si musí platit nemocenské pojištění minimálně tři kalendářní měsíce bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou. V době pobírání dávky OSVČ nesmí osobně vykonávat samostatně výdělečnou činnost.

Výše otcovské dávky

Rozhodne-li se otec využít otcovskou dovolenou, bude po jeden týden dostávat 70 procent vyměřovacího základu svého výdělku (vyměřovací základ = sečtení hrubých výdělků za poslední rok a jejich následné vydělení počtem dnů). Maximální částka, kterou tatínci mohou během sedmidenní dovolené od státu dostat, činí 8 575 Kč. U OSVČ se výše otcovské dávky odvíjí od výše uhrazeného pojistného na nemocenské pojištění.

Kde o dávku požádat?

O dávku žádá zaměstnanec prostřednictvím svého zaměstnavatele, OSVČ vše řeší s Okresní správou sociálního zabezpečení. Je třeba, aby byla vyplněna Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou).