Pevnost Fort George ve Skotsku byla místem věznění zajatců i tréninků před ostrým bojem

Navštívit Skotsko a vynechat přitom návštěvu pevnosti Fort George, která se nachází na pobřeží Severního moře severovýchodně od města Inverness, by bylo neodpustitelnou chybou. Fort George je totiž jedním ze skvostů fortifikační architektury, jenž se po právu těší pozornosti turistů z celého světa.

Fort George měla původně sloužit k ochraně proti skotským povstalcům

Vznik pevnosti spadá do časů, kdy Skotové čas od času neváhali povstat proti anglické nadvládě a král Jiří III. se proto snažil vybudovat dostatečně silný opěrný bod, s jehož pomocí by mohli jeho vojáci mít dostatečnou kontrolu nad skotskou Vysočinou. Pověřil proto armádního inženýra Williama Skinnera, jenž navrhl, aby byla pevnost vybudována na místě ruin místní dělostřelecké pevnosti, jež byla přestavbou středověkého hradu. Roku 1747 sice došlo k uzavření dohody, ale rada zmiňovaného Invernessu požadovala odškodné, protože měla přijít o část přístavu.

Pevnost byla budována od poloviny 18. století

Z toho důvodu se začalo hledat jiné vhodné místo, jímž byl nakonec zvolen úzký výběžek u Ardersieru, jenž nakonec poskytl větší množství volné plochy než původně zamýšlený prostor. Další předností se ukázal fakt, že v případě obležení mohla být pevnost zásobována z moře. Od roku 1748 probíhaly stavební práce, na nichž se podílelo kolem tisíce vojáků. Ti pracovali na stavbě a současně byli připraveni bránit rodící se pevnost Fort George, jež nesla jméno tehdejšího anglického krále, proti případnému útoku. Hlavními staviteli se stali čtyři synové architekta Williama Adama, kteří měli garantovat chod celé stavby, nevyjímaje dodávky a transport surovin.

Stála více než 200 000 liber!

Je možné konstatovat, že do roku 1757 byly nejdůležitější obranné stavební prvky hotovy a postupně začaly být stavěny i vnitřní budovy. Náklady na stavbu pevnosti nakonec přesáhly částku 200 000 liber. Návštěvníci i odborníci se však shodují na tom, že tyto peníze nebyly vynaloženy nadarmo, když Fort George byla nejodolnější pevností celého Spojeného království. Oficiální dokončení stavby se odehrálo v roce 1769.

Dodnes částečně slouží armádě

Pevnost Fort George se rozprostírá na 42 akrech, přičemž návštěvníci dnes mohou obdivovat, že poskytovala veškeré vymoženosti, jež jsou spojeny s malým městem. Dohromady tu bylo ubytováno až 2000 lidí od guvernéra a vysokých důstojníků až po obyčejné, ale početné pěšáky. K vybavení pevnosti patřila pekárna, pivovar a kaple, skladiště potravin a střelného prachu i zbrojnice. Turisté, kteří dnes zamíří na prohlídku pevnosti, ji mohou obdivovat v podstatě ve stejném stavu, v jakém byla při svém otevření. Kasárna jsou dokonce dodnes využívány ze strany armády, ale velká část pevnosti je zpřístupněná veřejnosti.

Byla místem věznění zajatců i tréninků před ostrým bojem

Pevnost Fort George byla v průběhu napoleonských válek využívána i k internaci francouzských zajatců, již měla na starosti speciální jednotka invalidů, kteří nebyli schopni bojovat. Mezi roky 1820-1881 představovala základnu pro loďstvo, jehož operace se odehrávaly v zámoří. V roce 1881 se Fort George stal nejdůležitějším místem verbování nových vojenských sil. Za první světové války fungoval Fort George jako základna pro vojenská cvičení a základna kanadské armády, během druhé světové války se proměnil v tréninkovou základnu pro Skotský střelecký prapor.