Trávník snadno a rychle – drnování

Drnování – položení předem připravené trávníkové vrstvy – je nejrychlejším způsobem zakládání travnaté plochy. Získáte tak ihned porost žádoucí barvy a ušetříte čas a úsilí, jež byste jinak museli věnovat vysévání a péči o travní semena.

Hotový trávník by se měl pokládat v období od října do února, aby měl možnost dobře zakořenit ještě před začátkem růstové sezony. S přípravou plochy začněte tři až šest měsíců předem, podle toho, kolik je na ní potřeba udělat práce.

Příprava půdy

Plochu zbavte plevele a překopejte ji. Odstraňte vytrvalé plevele, jako je šťovík a pýr plazivý – ujistěte se, že v půdě nezůstaly ani kořeny. V ideálním případě by plocha měla zůstat po tři měsíce bez trávy. Během této doby ji podle potřeby srovnejte a do půdy zaryjte dobře uležený hnůj nebo kompost, abyste ji obohatili o živiny a zlepšili odvodnění. U jílovitých půd zlepšíte drenáž přísadou hrubého písku (na čtvereční metr přidejte jeden kbelík mrvy a dva kbelíky písku). Půdu ošetřete herbicidem.

Vyberte si den, kdy je půda suchá, a dohladka ji uhrabte, aby na ní nezůstaly hroudy ani díry. Poté povrch pevně uválcujte nebo udusejte. Před položením trávníku zasekejte do země hráběmi růstové hnojivo, asi 2-4 polévkové lžíce na metr čtvereční. Těsně před drnováním pak povrch znovu dohladka uhrabte.

Výběr drnu

Kupte si nejkvalitnější drn, jaký můžete. Nejlevnější je luční drn, ale může obsahovat řadu plevelných trav. Dejte přednost šlechtěnému drnu.

Travní koberec by měl být nedávno posekaný, pěkného jednotného odstínu, bez stop škůdců, chorob, plevele a bez holých míst. Pod ním by měla být vidět rovnoměrná písčitohlinitá půdní směs bez kamínků, s hojnými, zřetelně patrnými bílými kořínky. Před koupí si prohlédněte vzorek drnu a před položením trávníku znovu zkontrolujte.

Drn na pokládání se obvykle prodává v plošných jednotkách.

Pokládání drnového koberce

Drnové díly neponechávejte ve štosech nebo rolích. Rozprostřete je a podle potřeby zavlažte, jestliže se má trávník pokládat za víc než tři dny po dodávce.

Vyberte si jasný den, kdy je půda přiměřeně suchá. Díly drnu pokládejte vpřed v řadách a pěchujte je. Při drnování stůjte nebo klečte na prkénku, abyste novou trávu nepoškodili.

Po položení vyplňte štěrbiny kvalitní svrchní prosátou zeminou smíchanou s pískem a rašelinou (4 díly písku, 2 díly půdy, 1 díl rašeliny). Zapracujte ji důkladně mezi jednotlivé řady. Pomůže je to pevně spojit dohromady. Pokud chcete mít zaoblený okraj, upravte drnové díly srpem hned po vyplnění štěrbin zeminou. Role drnů lehce rozložte – můžete použít přítlačný válec žacího strojku – a trávník vykartáčujte tvrdým koštětem, aby se zvedla slehlá stébla. Zavlažte kropáčem.

Novému trávníku rozhodně prospěje, pokud ho pozdě zjara přihnojíte rychle působícím hnojivem. V suchých letních obdobích ho dobře zalévejte, protože nový trávník je náchylnější k vyschnutí než dobře usazená tráva.

Úprava trávníků

Holé místo v trávníku vyřízněte, půdu prohrábněte a na místo vložte nový kus trávníku přesného rozměru. Pokud je poškozen okraj trávníku, vyřízněte okolo tohoto místa čtvereček, uvolněte jej a pootočte tak, aby již poškození nebylo na okraji. Záplatu zarovnejte tak, aby přesně lícovala s okrajem trávníku. Poškození, které je nyní už mimo okraj trávníku, opravte pravoúhlým obdélníčkem nového drnu. Na vyplnění štěrbin použijte prosátou půdu.

Vzhledově krásného trávníku dosáhnete jedině správnou péčí a pravidelným sekáním.