Dokonalý trávník a péče o něj

Dokonalý hustý trávník kolem domu a na zahradě je snem každého majitele nemovitosti. Víte však, jak nejlépe se o trávník starat a zajistit mu sytou zelenou barvu po celé vegetační období?

Hlavní typy trávníků

Travní semeno vybírejte podle toho, zda chcete mít jednolitý okrasný trávník, rekreační trávník, určený pro hry dětí a pobíhání zvířat nebo trávník plný planých kvetoucích rostlin.

Kolik travního semene pro vysetí kvalitního trávníku?

Před výsevem se podívejte na návod na obalu s osivem, protože různé travní směsi se vysévají v rozdílném množství. Okraje trávníku by měly výt hustší: osejte je větším množstvím. Pokud nejste zvyklí vysévat trávu, k rovnoměrnému osetí vám pomůže toto: vyznačte si plochu 1 m2, odvažte množství semen, nutného podle údaje na obalu pro tuto plochu. Toto osivo vložte do rozsévače a polovinu vysejte v jednom směru a druhou ve směru kolmém na předchozí. Pro větší plochy použijte provaz, podle něhož budete postupně takto vysévat.

Drnování bez problémů

Pokládáte-li trávník z drnů, dávejte je těsně vedle sebe na dobře připravenou a urovnanou plochu. Všechny spáry vyplňte písčitou zeminou a pak drny přitlačte dusadlem (prknem s držátkem nebo obrácenou lopatou). Drny pokládejte pozdě na podzim.

Zelené rohože

Některá zahradnická centra prodávají lýkové rohože vyplněné travním semenem. Jsou lehké a snadno se pokládají. Jsou ideální náhradou za drnování. Lýko se časem rozpadne.

Provzdušňujte

Provzdušňování trávníku je nutné, ale únavné. Trávníky provzdušňujte jednou ročně, na začátku podzimu. Hroty rycích vidlí zabodávejte do země do hloubky nejméně 7,5 cm. Abyste otvory zvětšili, zaviklejte vidlemi dopředu a dozadu. Jednotlivé vpichy by neměly být od sebe vzdáleny více než 15 cm. Po provzdušnění rozhoďte po trávníku hnojivo, a pokud do dvou dnů nezaprší, trávník důkladně zalijte.

Správná zálivka

Univerzální pravidlo zní: v létě a za sucha zalévejte trávník důkladně jednou týdně. Pravidelné vydatné zálivky pomohou trávě vytvořit hluboké kořeny. Vyhýbejte se krátkým, povrchovým zálivkám, které podporují mělké prokořenění. Počasí a druh půdy v zahradě určují, zda trávník potřebuje zálivku častěji či méně často. Abyste omezili zbytečný výpar vody, je lepší zalévat večer.

Hnojení trávníku

Dbejte na to, abyste pro trávník používali správné hnojivo. Jarní a letní hnojiva pro trávníky mají vysoký obsah dusíku, aby tráva dobře a rychle rostla. Podzimní travní hnojiva obsahují málo dusíku a více fosforu. To podporuje růst kořenů a pomáhá trávě přežít krutou zimu. Oba typy hnojiv obsahují také draslík, který je nezbytný pro dobrý růst po celou zimu.

S dusíkem opatrně! Jarní a letní hnojiva, bohatá na dusík, aplikujte jen tehdy, když je půda vlhká. Pokud je suchá, hnojivo trávu spálí.

Nešlapejte v zimě po trávě

V silném mrazu po trávníku nechoďte. Zmrzlá stébla a listy se poškodí a na trávníku se objeví ošklivé hnědé stopy, které tam zůstanou až do jara, než tráva zregeneruje.

Jak ošetřit holá místa v trávníku?

Pokud vznikne uprostřed trávníku lysina, znamená to, že se tam zřejmě vylil benzin ze sekačky: takové místo neosívejte, protože je jen malá naděje, že najdete stejnou travní směs. Nová tráva by se nápadně vyjímala jako pěst na oko. Vyřízněte proto drn s lysinou a nahraďte jej drnem stejné velikosti, vyrytým někde v méně nápadné části trávníku. Výměnu proveďte na podzim, kdy nový drn brzy sroste s trávníkem. V létě je naděje na uchycení menší. Místo, odkud jste drn vzali, doplňte zemí, urovnejte a osejte.

Oprava poničených okrajů trávníku

Jsou-li okraje trávníku poškozené, vyřízněte z trávníku obdélník s poškozenou částí. Pod obdélník podsuňte rýč, drn vyzvedněte a otočte jej tak, aby poškozené místo směřovalo do středu trávníku. Drn urovnejte a opatrně jej zatlačte. Abyste lysinu srovnali s trávníkem, prosejte na ni trochu zeminy a pohoďte trochou travního semene. Celou plochu důkladně zalijte.