Rozviňte osobnost dítěte ve speciální školce

V České republice se nachází více než 3600 mateřských škol. Většina z nich využívá tzv. rámcový vzdělávací program, to jsou naprosto běžné školky. Pak jsou tu ovšem speciální mateřské školy se speciálním programem, který je ještě o několik levelů výš, než obyčejné státní školky. Jsou zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte a každému jedinci je věnována zvláštní pozornost, takže se on sám může plně a bez omezení rozvíjet. Existuje několik druhů těchto speciálních mateřských škol. Každá z nich dává přednost něčemu jinému a každá z nich klade důraz na něco jiného.

Montessori školky

V této školce si dítě samo vybere činnost, které se chce věnovat, kterou chce rozvíjet a ve které se chce zlepšovat. Učitelé děti do ničeho nenutí. Vaše ratolest si může vždy vybrat jestli chce pracovat nebo ne. Může si vybrat, jestli chce být sám ve dvojici nebo se skupinou. Vše záleží na něm. Pedagogové zde chápou, že každé dítě nemůže umět vše a vše tomu přizpůsobují. Je zde kladen velký důraz na individualitu jedince. Děti jsou ve školce věkově namíchány, takže nedochází k separaci. V této školce jsou děti vedeny především k samostatnosti, sebevědomí a zodpovědnosti.

Waldorfské školky

Na rozdíl od Montessori školky, která je zaměřená spíše na rozvoj jedince vůči společnosti, školka Waldorfská dává přednost vnitřnímu duševnímu rozvoji. Je zde kladen důraz především na morální a citový vývoj. Děti se zde nenásilnou cestou učí rozeznávat dobro od zla a učí se býti dobrými lidmi. Jejich vývoj je založen na sebevzdělávání, kdy se děti sami chtějí něco naučit a proto opakují či napodobují starší a dospělé. Tyto školky vůbec nezatěžují dětskou paměť. Jsou založeny na „škola hrou“ a ratolesti se zde učí experimentováním. Vaši potomci si zde osvojí pro domácnost přirozené činnosti jako vaření, uklízení či praní. Naučí se pracovat především s přírodními materiály a vnímat přírodu jako důležitou součást nás samých, kterou je potřeba chránit. Waldorfská školka děti naučí rytmu pomocí říkadel, písní a básniček.

Daltonské školky

Základními principy Daltonské školky jsou svoboda, spolupráce a nezávislost. Děti se zde naučí především zodpovědnosti, kdy se mohou svobodně rozhodovat v rámci předem dohodnutých pravidel. Poskytují mu dostatek svobody při práci a tím ho učí zodpovědnosti. Vaše ratolest může pracovat vlastním tempem s vlastním přístupem a vlastním náhledem na věc. Daltonské školky kladou důraz na týmovou práci, která dětem pomůže v budoucím profesním životě. Pedagogové chtějí, aby dítě bylo součástí vyučování. Není to ovšem prosazováno násilnou cestou, ale tak, aby dítě samo chtělo připojit se k ostatním. Vaši potomci se zde také naučí sebereflexi. Naučí se ocenit svou práci i práci ostatních.