Do you speak English aneb kdy začít s angličtinou u dětí

Přežít v dnešní době bez znalosti angličtiny? Zhola nemožné! Tento cizí jazyk je potřeba ve škole, v práci i při volnočasových aktivitách, navíc na vysoké úrovni umožňující nejen komunikaci, ale také řešení aktuálních problémů. To je také důvod, proč rodiče řeší otázku, kdy začít u svých ratolestí s výukou. Lingvisté se shodují, že nejlépe je začít hned. Už nejmenší děti totiž dokáží absorbovat znalosti včetně cizích jazyků, současně se u nich zvyšuje pravděpodobnost, že se dostanou v dospělosti na úroveň rodilého mluvčího. A jak nejmenší děti vyučovat?

Zpěv, hry a pohyb

Jak se mohou naučit anglicky děti, které ještě ani nemluví dokonale česky nebo neumí psát? Naprosto přirozeně, právě takový způsob se doporučuje pro začátky. V bilingvních rodinách hovoří na dítě rodiče rozdílnými jazyky, přesně takto lze začít s učením v domácím prostředí. Zpěv, hry a pohybové aktivity jsou ideální možností. V této metodě se rovněž pokračuje v kurzech angličtiny pro předškoláky, ve kterých se hovoří pouze anglicky, přesto děti hravou formou výuku zvládají.

Obrázkové karty a další výukové materiály

Metoda Wattsenglish, která se používá v JS FAN, je založená na přirozené výuce, ve které hrají hlavní roli obrázkové karty, hry a různé písničky. Ve všech výukových materiálech je průvodcem Steve, který je zakladatelem této učební techniky, současně je mu průvodkyní vrána Maggie. K ruce je dětem učebnice WOW! a v domácím prostředí si mohou nejmenší opakovat pomocí edukativních videí dostupných online na portáluMyWOW!, nebo dokonce v offline mobilní aplikaci, což je ideální varianta na cesty.

Ostych stranou

Kritici mohou namítat, že se nejedná o učení jako takové. Takové námitky zaznívají dlouhá léta, ale děti tímto způsobem získávají povědomí o cizím jazyce, a hlavně ztrácejí ostych z mluvení. V mozku vzniká jazykové centrum dalšího jazyka, nejen mateřštiny, což s prohlubováním znalostí vede k rychlejšímu učení. Rozhodně se tedy nejedná o ztrátu času nebo plýtvání financemi, základ v podobě předškolní výuky děti zužitkují v následujících letech, kdy budou mnohem zdatnější v komunikaci nebo výslovnosti oproti jejich vrstevníkům, kteří kurzy nenavštěvovali.