Co jsou duhové rodiny? Jsou špatné pro výchovu dětí?

Duhová rodina je označení pro homosexuální pár s dětmi. Může jít tedy o dvě lesby nebo dva gaye. Takové děti mohou přijít z předchozího manželství jednoho z partnerů nebo mohou být přivedeny na svět pomocí umělého  oplodnění. Spousta klasických rodin nechápe rodiny duhové. Mají o nich různé předsudky či mylné informace. My se nyní podíváme na základní poznatky, které o duhových rodinách máme.

Jak vznikají duhové rodiny

Lesbickým párům není dostupná asistovaná reprodukce, čili umělé oplodnění. Pokud tedy chtějí společně založit rodinu, musí buď odcestovat do zahraničí nebo se nechat oplodnit biologickou cestou.

Pokud se gay pár rozhodne založit rodinu, musí to udělat pomocí tzv. náhradního mateřství. To je proces, při kterém, pomocí umělého oplodnění, dítě gay páru odnosí náhradní matka. Ta s dítětem nemá společnou DNA. Vajíčka jsou darovány od anonymní dárkyně. Sperma je pak jednoho z tatínků.

Děti se do duhové rodiny mohou dostat také z předchozího manželství. Je to zcela běžné.

Hlavní problémy duhových rodin

Pro tyto rodiny je nastavená naprosto nevyhovující legislativa. Problémy jsou hlavně v oblasti sociálního zabezpečení či v komunikaci s některými institucemi. Například při rozpadu partnerského vztahu nemá dítě nárok na výživné od druhého rodiče. V případě smrti nevlastního rodiče nemůže dítě čerpat sirotčí důchod. Pokud by zemřel rodič biologický, dítě nemá zajištěno, že by mohlo zůstat v rodině se svým druhým rodičem a sourozenci. Homosexuální páry také nemohou adoptovat dítě.

Jaké jsou děti z duhových rodin

Sami děti mluví o tom, že se na svět dívají bez předsudků. Mají větší ochotu pomoci slabším, vyšší citlivost vůči diskriminaci, tendence zastat se slabších nebo nahlásit šikanu. Nebojí se dokázat, že vybočovat z davu nemusí být vždycky problém a jsou více odolnější proti názorům ostatních. Takové děti jsou také více sexuálně otevřené. Mnoho z nich v průběhu dospívání přemýšlí o vztahu se stejným pohlavím. V této oblasti jsou duhové děti více svobodnější, protože se nemusí bát, že by je doma odsoudili.

Z dětí vyrůstajících v duhových rodinách se automaticky nestávají gayové a lesby. Podle vědeckých výzkumů se předpokládá, že sexuální orientace je vrozená. Nemá na ni vliv výchova ani prostředí v jakém dítě vyrůstá.

Duhové děti mají různé zkušenosti se šikanou. Některé ji zažily, některé vůbec. Podle výzkumů však takové děti nečelí šikaně častěji než jejich vrstevníci. Důvodů k šikaně je mnoho a ne jen pouze to, že dítě žije s rodiči stejného pohlaví. Nejčastější je šikana kvůli sociálním rozdílům, viditelným postižením či vzhledovým odlišnostem. Nezáleží tak na prostředí, ze kterého dítě pochází, ale na prostředí, do kterého vstupuje. Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde…