Šance na vaginální porod po císařském řezu (VBAC)

Porod je zrozením nového života. Způsob vedení porodu je zásadní pro psychickou pohodu matky i dítěte v nadcházejících dnech někdy i letech. Sekce je někdy vnímána rodičkou jako selhání. Přijde-li druhá šance, chtějí ji často chytit za pačesy a rodit vaginálně. Ne vždy je vaginální porod po císařském řezu bezpečný.

Šance na vaginální porod po císařském řezu (VBAC)

Každé těhotenství a stejně tak i každý porod je velmi individuální, ovlivněn předvídatelnými i nepředvídatelnými faktory.

Za nejpřirozenější zrození nového života je považován porod vaginální. Nicméně přibližně jedna čtvrtina všech porodů je zakončena operativně císařským řezem.

Dnešní rodiny se běžně rozrůstají o dva potomky. A tak rodiče ne zřídka řeší otázku, jakým způsobem bude po předchozí sekci přivedeno na svět druhé miminko.

Důvody k vedení porodu operativně

Mohou být různé ať už s ohledem na ochranu matky nebo ochranu plodu.

Nejběžnější rizika směřující k císařskému řezu:

 • poloha plodu (nejčastěji koncem pánevním)
 • plod s velkou nebo malou porodní váhou
 • odlučování placenty
 • vcestné lůžko
 • úzká pánev rodičky
 • nepostupující porod
 • cukrovka u rodičky

Jedním z důvodů indikace císařského řezu je i pokud předchozí porod byl ukončen sekcí.

Je operativní porod automaticky důvodem k dalšímu porodu sekcí? Nebo má rodička šanci přivést své dítě na svět vaginálně? Věta Edwina Craiga (1916) „Jednou císařský řez, vždy císařský řez“ už neplatí.

Neexistují-li kontraindikace zmíněné níže, vaginální porod po císařském řezu (VBAC) je možný.

VBAC (Vaginal Birth After Cesarean) nebo sekce po sekci

Porod císařským řezem, ač si to někteří nepřipouští, je chirurgickou operací spojenou s riziky. Nejčastější jsou komplikace spojené s anestezií, infekcemi, krvácením nebo embolií.

Vaginální porod po sekci také není bez rizika. Platí ale, že pravděpodobnost komplikací je nižší než u operativního porodu. Těhotné jsou nejvíce vystrašeny z ruptury děložní. Riziko výskytu ruptury se zvyšuje při použití oxytocinu nebo při nedostatečné tloušťce jizvy.

Nejčastější kontraindikace k VBAC

Je velká pravděpodobnost, že těhotenství bude ukončeno opět sekcí, pokud je

 • těhotenství vícečetné,
 • odhad váhy plodu nad 4 000 g na termín porodu,
 • jizva po předchozí sekci bolestivá nebo tenká (pod 3,5 mm),
 • nevhodná poloha plodu (např. koncem pánevním),
 • rodička po císařském řezu provedeném před méně než 18 měsíci.

Pro stanovení způsobu vedení porodu jsou zjišťovány i další informace, jako je množství plodové vody, umístění placenty, poloha plodu a jeho vitalita, vývoj těhotenství ale také názor rodičky na způsob vedení porodu.

VBAC v praxi

Zásadní je, že rodička by měla s VBAC souhlasit. Ve většině případů se porodníci o názor ženy zajímají a respektují ho.

Existuje několik omezujících limitů pro provedení VBAC. Například hmotnost plodu nebo tloušťka jizvy.

Důležitý je ale průběh těhotenství. Pokud probíhá bez problémů a bolestí jizvy, je možné, že některá pracoviště ke kontrole jizvy nepřistoupí.

Co se váhy plodu týká, limit je 4 000 g. Je to ale pouze odhad, který je ovlivněn přesností zařízení ale i zručností lékaře, který ultrazvuk obsluhuje. Opět platí, že pokud jizva nedělá problémy během těhotenství, není většinou důvod k obavám.

Názory jednotlivých porodníků na vedení porodu po císařském řezu se liší. Faktem je, že jeden lékař doporučí sekci a jiný řekne, že nejsou důvody proč VBAC nezkusit. Je to způsobeno rozdílnými zkušenostmi a snad i skutečností, že porodníci jsou nejžalovanějšími lékaři, a to nejen v ČR.

Autor: Olga Pechlátová