Jak na efektivní emailovou komunikaci

Forma přímé komunikace se zákazníky. Jedná se to tzv. přímý marketing, při němž pečlivě oslovujete každého ze zákazníků, ať už se jedná o komunikaci skrze telefon, osobně nebo mailem. Dnes se právě na komunikaci za pomocí e-mailu zaměříme. Direct e-mailing a co je třeba vědět k vytvoření jeho obsahu.

O co jde

Jedná se o jeden z nejvýkonnějších marketingových nástrojů, pomocí kterého můžete efektivně komunikovat se zákazníky. Nejčastěji se jedná o interakci s publikem, které samo vstoupilo ve známost, třeba právě díky zanechání kontaktu.

Díky této disciplíně můžete se zákazníky udržovat dlouhodobý kontakt a postarat se o jejich stálé zásobování novými nabídkami. Získáte stálou návštěvnost vašeho webu nebo e-shopu.

Dělení e-mailů

  • Newsletter

Prakticky se jedná o jednu z nejrozšířenějších e-mailingových strategií. Newsletter má nejčastěji podobu jednoduchých brožur či letáků.

  • Obchodní (direct) e-mail

Může jít o hromadný e-mail s informativním nebo reklamním sdělením, které je na pravidelné bázi zasíláno určité (vámi vybrané) skupině.

  • Transakční e-maily

E-maily zautomatizované do té míry, že reagují na prostou aktivitu zákazníka, zejména pak na nákup nebo registraci na stránce.

Výhody e-mailingu

  1. Nenáročnost

Starost o tuto formu marketingu je naprosto minimalizována. Vše se naloží na bedra automatizace.

Navíc zasílání e-mailů je naprosto nejlevnější metoda, jak komunikovat se zákazníky. Nestojí vás to žádné peníze, ale platí zde, že čím více času nad e-mailingovou kampaní vyložíte, tím více se vám v budoucnosti vrátí.

  1. Přesně cílená

Dnes existují kvanta nástrojů, jež vám pomohou s rozesíláním hromadných e-mailů, navíc se díky nim dostanete k lehké, ale zato efektivní segmentaci vašeho publika.

Jednoduše si zvolíte formu e-mailingu na jakoukoliv z vašich cílových skupin. Doporučuje se segmentace, která vám objasní věk, pohlaví a nákupní preference zákazníků, kterým svou kampaň nabízíte.

  1. Měřitelná

Tento způsob reklamy je velmi snadno měřitelný. Lze efektivně testovat různé šablony, texty nebo obrázky, podle toho se poté rozhodnete, co na vaše publikum platí, a co naopak ne.

Při měření lze užít několik ze standardních nástrojů z oboru. Může se jednat třeba o Open rate, který vám poskytne jasná data, která ukazují počet otevření a funkčnost vaší kampaně.

Pokud potřebujete, aby se zákazník skrze váš e-mail proklikal. Lze tuto aktivitu změřit pomocí Click Through Rate, který vám opět podá přesná čísla.

Jednotlivé části e-mailu

  • Předmět a titulek

Zde je třeba prokázat skvěle odvedenou práci s relativně krátkým textovým úsekem. Váš titulek by proto měl být úderný, šokující, vtipný a originální (odlište se od stereotypů, kterými zákazníky zásobuje vaše konkurence)

Je nasnadě používání neobvyklých slovních obratů, neznámých slov, která však v zákazníkovi probudí zvědavost a klikne. Šok nebo třeba přímou řeč lze použít také.

Velmi nudná jsou naopak čísla, vyvarujte se uvádění čísel a kdovíjakých statistik. Stejně tak jsou velmi neúčinné emotikony, ty patří na sociální sítě. Vyvarujte se vykřičníků, otazníků a podobných skřeků.

Ideální titulek je dlouhý max. 40 znaků, je originální a poutavý.

  • Obsah

Existují určitá pravidla, jak by měl obsah vašeho obchodního e-mailu vypadat. Mějte při jeho tvorbě na paměti své cílové publikum, podle toho odvíjejte každý z aspektů.

Ideální email je jednoznačný, jednoduchý, bez chyb a zobrazitelný na každém zařízení. Dávejte si také pozor na platnou legislativu.

Co se týče struktury textu, dávejte vše důležité a potřebné hned na začátek. Musíte si získat zákazníka během několika sekund. Nepoužívejte zbytečné dlouhá a rozvětvená souvětí, dodržuje efektivitu krátkých úderných sdělení a odstavců.

Vizuální stránka by neměla zůstat ladem. Lidé si vás díky originálním fotografiím snadněji zapamatují. Dávejte si také pozor na funkční prolinkování, chcete přece zákazníka přenést do svého e-shopu.

Nezapomeňte na call-to-action prvky, které by měly být krátké, výstižné a funkční.

Autor: Jakub František Koudar