Výhody a nevýhody dopravy na zájezd

Když se chcete dopravit na zájezd, je vhodné srovnat všechny možnosti dopravy. Opravdu se vyplatí do nich investovat? Níže v článku se dozvíte, jaké výhody a nevýhody vás mohou čekat při vybrání konkrétní dopravy.

Podle druhu dopravy rozlišujeme služby:

  1. letecké dopravy
  2. železniční dopravy
  3. silniční dopravy
  4. vodní dopravy
  5. ostatních druhů doprav

Letecká doprava

Výhody:

Letecká doprava je nejrychlejší způsob přepravy, který umožňuje rychlé spojení i mezi značně vzdálenými místy. Kromě vysoké přepravní rychlosti se vyznačuje pohodlím a kulturou cestování (ta však záleží na letové třídě). Další výhodou je to, že se jedná o prokazatelně nejbezpečnější způsob dopravy.

Nevýhody:

Nevýhodou jsou vysoké provozní náklady, odrážející se na vysoké ceně letenek. Další nevýhodou je také například vzdálenost letiště od center měst, proto se v případě bližších cílů ztrácí výhodnost letecké dopravy. Dále má negativní vliv na životní prostředí.

V letecké dopravě také existuje „nová“ generace aerolinek – nízkonákladové letecké společnosti, které na úkor pohodlí a občerstvení nabízejí zlevněné ceny letenek. Také se může stát, že společnosti přistávají na regionálním letišti s velmi špatným dopravním spojením. Používají malá letadla na krátké a středně-dlouhé vzdálenosti.

Železniční doprava

Výhody:

Výhodou této dopravy je její hromadnost, plynulost, bezpečnost, poměrně malá závislost na přírodních jevech, která funguje ve dne i v noci a ve všech ročních obdobích.

Nevýhody:

Nevýhodou je nedostupnost některých, zvláště horských, oblastí a středisek.

Silniční doprava

Podle hraniční statistiky je v České republice dopravou převažující.

Výhody:

Velkou výhodou je vysoká pohotovost k přepravě a dostupnost míst a středisek cestovního ruchu za předpokladu husté sítě silnic. Další výhodou je přepravní rychlost a nezávislost, kdy lze zastavovat podle požadavku cestujících.

Nevýhody:

Nevýhodou silniční dopravy je malá kapacita dopravních prostředků (autobus cca 40-45 míst, osobní automobil 5 míst), dále omezená přeprava nákladu, určitá míra nebezpečí a také ekologická zátěž krajiny.

Vodní doprava

V této dopravě je nutné existence vhodných vodních toků a ploch (řek, jezer, moří). Nejvíce je rozvinutá v přímořských státech, u nás má pouze okrajový význam. V poslední době se rozvíjí sjíždění divokých řek na gumových člunech, vorech a dalších plavidlech. Ani jachting nezůstává pozadu.

Výhody:

Výhodou je značná přepravní kapacita plavidel (hlavně v námořní dopravě). Jedná se také o nejlevnější druh dopravy s minimálním vlivem na životní prostředí.

Nevýhody:

Nevýhodou vodní dopravy je malá přepravní rychlost a omezená dostupnost středisek a oblastní cestovního ruchu (pochopitelně kromě moře).

Ostatní druhy dopravy

  1. Vertikální doprava:

Zpřístupňují horské terény, podporují lyžařský sport, používají se i při zásobování vysokohorských ubytovacích a stravovacích zařízení, urychlují záchranné akce horské služby apod. Poskytují také estetické zážitky pohledem na okolní krajinu.

Mezi tato zařízení patří např.: visuté lanovky, pozemní lanovky.

  1. Městská doprava

Ve větších městech ČR ji zabezpečují dopravní podniky (např. MHD města Znojma). K městské dopravě patří tramvaje, autobusy, trolejbusy a metro. Velkým problémem je však poškozování životního prostředí.

Jakou dopravu preferujete vy? Máte nějaké zajímavé zážitky?