Japonské zahrady ve zkratce

Patio nebo terasa o ploše asi 10 m2 může být vhodným prostorem pro vybudování japonské zahrady, která čerpá inspiraci z krajiny. Rostliny, voda a přírodní materiály se kombinují v jednoduchých vzorech a vytvářejí ovzduší harmonie a klidu. Celoroční poutavé podívané dosáhnete pečlivým výběrem rostlin.

Orientální zákoutí ve vaší zahradě

Místo k posezení získáte začleněním japonských prvků do odlehlého, před okolním ruchem chráněného stylu. Ke zdůraznění zvláštnosti místa je obklopte omítnou zdí, zvlněným lemem ze stálezelených dřevin nebo třeba bambusových ploten.

Nezbytným prvkem japonských zahrad je voda, ať již tekoucí, nebo stojatá. Potřebným příspěvkem může být vodotrysk, malé jezírko nebo bambusové napajedlo.

Základem japonské zahrady může být skupina velkých, charakteristicky tvarovaných svislých i plochých kamenů. Uhrabané oblázky nebo kaménky jsou důležitým japonským prvkem a snadno se udržují.

Do popředí zahrady vyberte rostliny s odlišnými listy v různých odstínech zeleně. Použijte jen několik odlišně kvetoucích a promyšleně umístěných rostlin.

Posilte orientální charakter zahrady vhodně umístěným malým pavilonkem, japonskou lucernou, kamennou mísou nebo záhadným Buddhou.

S rostlinstvem a atmosférou bude dobře ladit bambusový, proutěný nebo dřevěný nábytek v jednoduchém stylu.

Jak vybudovat cestičky v japonské zahradě?

Japonské cestičky se zahradou klikatí či vinou tak, aby zvýšily výsledný dojem a upoutaly pozornost na jednotlivé dominanty. Kameny zapusťte do země nebo položte na zem na nejčastěji používanou cestu. Pokud dáváte přednost rovnější cestičce, všechny kameny pečlivě vyrovnejte.

Na doplnění nebo dokonce nahrazení cestiček používají Japonci často našlapovací kameny zvané šlapáky. Chcete-li si být jisti, že je správně rozmístíte, projděte se po zahradě normálním krokem a každý krok si označte klacíkem nebo hrstí písku. Ideální vzdálenost mezi kameny je 30-45 cm.

Šlapáky by měly být rovné, stabilní, každý o ploše alespoň 30 cm2. Pokládejte je do stejné úrovně se zemí nebo záhonem, do pískového lože řádně vysypaného šotolinou.

Dlaždice by neměly být kluzké a měly by být pevné. Vhodné jsou přírodní nebo umělé dlaždice či drobné dlažební kostky. Půdu vyryjte do větší hloubky, než jaká je hloubka dlaždice; ty pak ukládejte do vyštěrkovaného pískového lože, aby se nepropadaly.

Na místě odlité betonové šlapáky jsou úsporné a působením povětrnostních vlivů získají přirozený vzhled. Označte si jejich tvar a vyryjte 10 cm hluboké jamky o stranách 30 x 30 cm. Vyztužte je drátěným pletivem a vyplňte cementem nebo betonem do úrovně půdy. Povrch buď uhlaďte nebo zdrsněte. Bílý cement se žlutým pískem vytvoří medové zbarvení. K cementu lze přidat příslušná barviva a vzniknou tak rozmanité odstíny. Na beton nešlapejte, dokud nezatvrdne.