Sociální a nemocenské pojištění

Většina zaměstnanců a samostatně výdělečně činných osob má povinnost platit příspěvky na sociální a nemocenské pojištění. Tyto příspěvky napomáhají krýt výdaje spojené se sociálním zabezpečením a s překlenutím období nemoci.

Na co vám může vzniknout nárok

Starobní důchod

Nová úprava přijatá v ČR v roce 1997 přináší postupné zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod, jehož cílem je udržet současnou úroveň důchodů bez radikálního zvyšování pojistných sazeb. Toto posunování věkové hranice je zhruba stejně rychlé jako očekávané prodlužování průměrné doby dožití.

Celý článek

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*