Pojištění motorových vozidel

U motorových vozidel se můžeme setkat s dvěma základními typy pojištění. Prvním a nejdůležitějším je tzv. povinné ručení, tedy zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Jak je zřejmé z jeho názvu, jde o pojištění povinné (nikoli smluvní), kterému podléhá přímo ze zákona každé motorové vozidlo. Tato praxe je běžná ve všech vyspělých zemích a na našem území má tradici již z dob první republiky.

Zákonné pojištění zahrnuje odpovědnost za škodu provozovatele a řidiče vozidla způsobenou v České republice, v evropských a v několika dalších určených zemích. Za provozovatele je považován i ten, kdo vozidlo použije neoprávněně, popřípadě osoba, u níž je dočasně v opravě.

Celý článek

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*