Pojištění – jak si pojistit život a domácnost

Existují tři základní typy životního pojištění. Termínované, celoživotní a pojištění pro případ ovdovění. Termínovaná pojistka se uzavírá k pokrytí zvoleného časového období. Zemřete-li v průběhu tohoto období, vaši rodinní příslušníci obdrží částku, na kterou jste se pojistili – avšak nedostanete zpět nic, jestliže zvolené období přežijete. Celoživotní pojistka skýtá vaší rodině trvalou ochranu. Vaši blízcí obdrží pojistnou částku po vaší smrti.

Cena životního pojištění se u různých pojišťoven liší, ale v zásadě platí, že čím jste mladší tím nižší pojistné budete platit, a po dosažení určitého věku, například 50 let, vás pojišťovna může požádat, abyste podstoupili důkladnou lékařskou prohlídku.

Celý článek

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*